Information om livesändning av dagens informationsmöte

Som informerats om tidigare kommer EasyFill att hålla informationsmöte idag om den företrädesemission som genomförs 26/1 – 6/2. Informationsmötet filmas och livesänds från kl 17.00.

Informationsträff
Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på EasyFills VD Håkan Sjölander och EasyFills marknadschef Jens Nisu där information om bolagets nya produkter, framtida utveckling samt om den förestående emissionen kommer att avhandlas.
Vid informationsmötet kommer delar av produktrangen att finnas på plats. Bolaget bjuder på lättare förtäring.

Informationsträffen kommer att livesändas på Internet på nedanstående adresser:

www.easyfill.se/nyemission

www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=Xv1axXt5-Tw&feature=player_detailpage&x-yt-ts=1421914688

Eftermötet kommer filmen att finnas tillgänglig på bolagets och aktietorgets respektive hemsidor, www.easyfill.se, www.aktietorget.se.

Informationsträffen kommer att hållas i EasyFills lokaler på nedan adress:

Sollentunavägen 135B, Sollentuna
27 januari 2015, kl 17.00

Anmälan
Anmälan till informationsträffen samt till webbinariet sker genom mail på info@partnerfk.se

I anmälan skall namn, telefonnummer samt mailadress bifogas

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se
www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer