Information om datum för bolagstämma

EasyFill AB (publ) är en liten organisation där resande i världen är en viktig del för framgång, på grund av marknadsframgångar är resandet intensivare än någonsin och av den anledningen kommer årsstämman för EasyFill AB gällande 2015 inte hållas förrän den 2 Juni 2016 klockan 17.00 i företagets lokaler Sollentuna vägen 135.

Kallelse kommer att ske via annons i Svenska Dagbladet, Post och Inrikes tidningar samt på Bolagets hemsida www.easyfill.se och bolagets informationssida hos Aktietorget www.Aktietorget.se där också agenda kommer att finnas.

I samband med Årsstämman kommer lättare förtäring finnas.

  • Visning av nya och gamla produkter
  • Information om marknadsframgångar

Styrelsen
Bräcke
2016-04-06

Rapportdatum 2016/2017

26/2 Bokslutskommuniké 2015
18/5 Q1 2016
2 juni 2016 Bolagsstämma i Sollentuna
31/8 Q2 2016
30/11 Q3 2016
24/2 2016 Bokslutskommuniké 2016

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller
hakan.sjolander@easyfill.se
För mer info besök gärna:
www.easyfill.se

Läs mer Läs mer