Information inför bolagsstämman 27/5 kl 17.00 2015

Beslutsförslag
Gällande punkterna 11 och 12 från dagordningen:

Dagordningen punkt 11

Styrelsens ordinarie ledamöter ersätts med 1 prisbasbelopp samt ytterligare 1 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.
Bolagets revisor ersätts enligt löpande räkning.

Dagordningen punkt 12

Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

Omval av samtliga styrelseledamöter på ett år: 
Styrelseordförande, 
Anders Liden 

Ordinarie ledamöter
Håkan Sjölander, Richard Bagge, Hans Berg, Urban Sjöberg, Tobias Sjölander.

Styrelsesuppleant
Bengt-Göran Persson

Revisor, omval,
Jens Edlund från Revisionsbyrån Edlund o Partners

Anställning
I bokslutskommunikén för 2014 som publicerades i februari 2015 informerades att bolaget var i färd med att rekrytera en säljare med placering i Stockholm och målsättningen var att densamme skulle påbörja anställningen i början av april 2015. Anställningen är slutförd men inga papper är inte signerade ännu, innan påskrift finns kan inte ytterligare information ske. Anställningen är slutförd, men kommer inte att ske i Sverige som ursprungligen tänkts. Ytterligare information kommer vid ett senare tillfälle.
Gällande rekryteringen av ytterligare resurser i Sverige fick bolaget in ca 60 ansökningar men tyvärr ingen med den typ av kompetens eller profil som eftersöktes. Därför kommer en ny runda att initieras där erfarna säljare av utrustning till dagligvaruhandeln eftersöks där vi gärna ser internationell erfarenhet. Om läsare av detta har lämpliga kontakter ser bolaget gärna att dessa tar kontakt.

Bräcke i maj 2015

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se 

Läs mer Läs mer