Information gällande lösen och förlängning av konvertibellån

Bolagets har som tidigare meddelats via PM konvertibellån utställda på ett flertal större aktieägare. Detta PM meddelar hur respektive långivare agerat gällande förlängning av låneperiod respektive lösen av lånen.

Följande har skriftligen meddelat att de kommer att förlänga konvertibellånen som längst till 30/6 2016 till kursen 2,98 till ett värde av:

Jan Rask: 953 514 kr
Richard Bagge: 423 515 kr
Investa Företagskapital AB: 1 140 111 kr

Följande har konverterat och löst sina lån innan 30/6 2014, med följande värde:

Kaj Lund: 101 999 kr
Martin Lund: 101 999 kr

Bräcke 15 augusti 2014

Håkan Sjölander

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu
Sales and Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer