Information gällande försäljningen i april och maj 2009 – RotoShelf placeras hos stor kund nya RotoShelf ny finns fysiskt

Försäljningen i Enjoy Group AB fortsätter att öka och var per den sista maj ca 34 miljoner inklusive kommissions försäljning som faktureras direkt till slutkund från Klimasan.

Resultatet per den 31/5 är av naturliga skäl ännu inte klar men per den sista april var årsvinsten ca 1,5 miljoner.

Normalt sett är juni den bästa månaden vid försäljning av dryckeskylskåp och den orderingång bolaget har i dag visar på väldigt bra siffror också under juni 2009.

Under våren har en ny RotoShelf hylla tagits fram med flyttbara avdelare och en väsentligt mycket smartare konstruktion än den vi säljer idag. De två första produkterna var klara under föregående vecka och nu kommer finjusteringar att ske innan tillverkningen startas. På bolagets egen hemsida www.enjoygroup.eu och på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se kommer den nya proffsiga presentationen av RotoShelf att läggas ut denna vecka och där ser man de nya smarta lösningarna.

På torsdag denna vecka kommer en RotoShelf inmonterad i dubbelkyl S880 från Klimasan att placeras ut på Innovation Center hos en av världens största läskedrycksleverantörer. Leverans och utbildning av personalen kommer att utföras av Enjoys VD Håkan Sjölander och Försäljningsdirektör Thor-Öivind Johansen. Till Innovation Center kommer de flesta chefer från läskedrycksleverantören någon gång var eller vartannat år men också personer i ledande ställning från de flesta större köparna av läskedryckskylskåp från hela Europa.

Håkan Sjölander
VD

Enjoy Group AB (publ)

VD kommentar
“Fantastisk försäljnings- och resultatsiffror, även om det gör ont att stora delar av försäljningen faktureras av Klimasan. Det viktigaste är ändå att vi får betalt för det jobb vi gör och det får vi.

Att få den stora äran att placera ut en kyl med RotoShelf hos en av världens största läskedryckstillverkare på deras Innovation Center är naturligtvis fantastiskt. För Enjoys del är detta ett erkännande på att RotoShelf nu är en produkt som har antagits av dem. Nu finns alla förutsättningar att RotoShelf kan bli den världs produkt som undertecknad sagt från dag ett.

Håll ögonen öppna för vilken dag som helst så lägger vi ut den nya proffsiga presentationen av RotoShelf på vår egen och Aktietorgets hemsida.

Nu finns vår nya RotoShelf 2 i verkligheten och med den tar Enjoy ett ytterligare steg mot världen.

Allt som nu händer ger sammantaget en otroligt god känsla och jag ser framtiden än med tillförsikt, säger VD Håkan Sjölander ”

Kort om Enjoy
Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design – utveckling tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO – SwingOut lösningar som innebär följande fördelar: o Minskar tiden för inplockning av varor o Eliminerar risken med utgående datum på produkterna (FIFO) o Ökar försäljningen eftersom produkterna alltid är frontade. Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.
För mer information kontakta:

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Läs mer