Information gällande Bokslutskommuniké 2014

Felredovisad omsättning i moderbolaget i bokslutskommunikén gällande 2014.

I den bokslutskommuniké som presenterades den 27 februari 2015 uppstod ett internt fel där en faktura som skickats från EasyFill AB till det 100 % egenägda Enjoy Sales AB i september 2015 försvann ur redovisningen när elimineringen mellan koncernbolagen gjordes. I koncernens totala bokslut är alla siffror exakt lika som de redovisade men i moderbolaget EasyFill AB är den redovisade omsättningen 2 000 100 för lite. Omsättningen som skulle redovisats i moderbolaget är således 5 910 277.

Olyckligtvis uppmärksammade inte felet vid de kontroller som görs månadsvis i bolaget.

Observera att koncernens totala redovisning inte förändras överhuvudtaget eftersom all fakturering mellan företag i en koncern alltid elimineras vid koncernredovisning.

Även fråga om varför övriga rörelseintäkter är lägre kvartal 4 än kvartal 1-3 har kommit på mail från ett antal aktieägare. Svaret är att frakter under kvartal 1-3 redovisats som övriga rörelseintäkter men från och med kvartal 4 redovisas de i nettoomsättningen detta eftersom bolaget har stor fraktomsättning och då är styrelsen mening att de skall redovisas under nettoomsättningen vilket genomförts under kvartal 4.

VD Kommentar

Trist att konstatera att vi missat ovanstående i våra interna kontroller men felet uppstod redan i redovisningen i oktober 2014 och sedan har det hängt med.

Bräcke 2015-03-02

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Sälj och marknadschef Jens Nisu 0706605882
jens.nisu@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Läs mer