Information från EasyFill AB (publ.) 556653-2924 gällande köp av Ebeco koncernen

Som tidigare informerats om via pressmeddelande 2017 03 14 har EasyFill AB (publ) för avsikt att köpa den norsk/slovakiska Ebeco Koncernen genom apportförvärv. Beslut om affärens genomförande kommer att ske på bolagsstämma i EasyFill AB den 27 april.

För att säkerställa affären kommer det av VD i EasyFill AB Håkan Sjölander delägda företaget Loxysoft Holding AB 55 68 84 – 3428 idag låna ut 3 miljoner EasyFill B aktier till säljaren av Ebeco koncernen Henning Bersagel AS 959 740 372, Aktierna kommer att återfås omgående när affären är klar och nya aktier stämplas ut av Euroclear.

För ytterligare information om köpet av Ebeco Koncernen hänvisas till Pressmeddelande publicerat den 14 mars 2014

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                                                            
CEO                                                         
+46 70 59 444 69                                    
hakan.sjolander@easyfill.se                    

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer