Information från Carrier EMEA

EasyFills försäljningschef Oliver Eischeid har mottagit information från kyldisktillverkaren Carrier EMEA där de meddelar att de lagt en forecast/prognos avseende RotoShelf och TurnLoader för 2020 och 2021.

Bolaget har under en längre tid varit i diskussion med Carrier i Europa gällande EasyFills produkter för kyldiskar och kylrum och det har skett viss löpande försäljning via Carrier på ett antal europeiska marknader. Bolaget har nu kommit till det läge där Carrier lämnat en inköpsprognos där man meddelar av avsikten är att göra inköp på mellan 720 och 840 RotoShelf/TurnLoader enheter under 2020 och upp till 450 enheter 2021.

Ungefärligt värde på denna forecast är:

2020: Mellan 500 000 euro – 600 000 euro

2021: Upp till ca 1 000 000 euro

EasyFills ledning anser att det är troligt att orders kommer att komma löpande och inte som en större order. Detta då Carriers kunder gör löpande beställningar och Carrier tillverkar och levererar över tid.

Anledningen till detta pressmeddelande är dels att Carrier är en strategiskt viktig partner då de är en av de största tillverkarna av kyldiskar i världen, inte bara Europa. Dels är det potentiella ordervärdet förhållandevis stort och Bolagets ledning anser att sannolikheten för att detta ska bli faktiska ordrar är över 35%. Dessa kriterier är fastställda av EasyFills styrelse.

Kommentar från Jens Lidén Marknadschef på EasyFill.

Detta är alltså ingen order. Det är lika bra att vara tydlig med det. Dock är det en väldigt tydlig indikation på vad Carrier har för intentioner med samarbetet med oss. Att de gjort en forecast från centralt håll visar att de frågat sina olika marknader vad de har för avsikt att sälja och att de meddelat oss sina planer väger tungt. Förverkligar Carrier sina planer går de till att bli en av EasyFills största kunder i ett slag och det inflytande och goda rykte som Carrier har gör att vi hoppas att denna forecast är realistisk och ger bred spridning på EasyFills produkter för kyldiskar.

Vi kommer inte att särredovisa försäljning till individuella kunder då det ger övriga kunder för mycket information. Dock kommer försäljning i den nämnda volymen att visa sig på EasyFills resultat om/när den blir verklighet.

Jens Lidén
Marknadschef
+46 70 660 5882
jens.liden@easyfill.se 

Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Information från Carrier EMEA Carrier