Information från årsstämma gällande 2014

Årsstämma genomfördes i EasyFill AB 2015-05-27 i företagets lokaler i Sollentuna.

EasyFill AB (publ) genomförde årsstämma gällande 2014 onsdagen den 27/5 2015. Styrelsen i bolaget konstaterade att uppslutningen var god och att det var en klar förbättring från föregående år.

Följande fastställdes

 • Resultat och balansräkning
 • Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen.
 • Styrelsen och VD i företaget erhöll ansvarsfrihet.
 • Arvoden styrelse och revisorer
  • Anställda i bolaget utgår = inget arvode utgår
  • Ordinarie ledamot = ett och ett halvt basbelopp
  • Styrelseordförande = två basbelopp
  • Revisor ersätts på godkänd löpande räkning
 • Omval av Styrelsen 2015 fram till nästa Årsstämma
  • Anders Liden, styrelseordförande
  • Richard Bagge, ledamot
  • Tobias Sjölander, ledamot
  • Urban Sjöberg, ledamot
  • Hans Bergh, ledamot
  • Håkan Sjölander, ledamot
  • Bengt-Göran Persson, suppleant
  • Jens Edlund, revisor, omval.

Information på Årsstämman

Årsstämmans deltagare fick en genomgång/sammanfattning av händelserna som presenterats i PM under året av VD Håkan Sjölander och av bolagets marknadschef Jens Nisu.

Bräcke 29 maj 2015

Styrelsen

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                    Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer