Information från årsstämma gällande 2013

Årsstämma genomfördes i EasyFill AB 2014-05-27 i företagets lokaler i Sollentuna.

EasyFill AB (publ) genomförde årsstämma gällande 2013 onsdagen den 27/5 2014. Styrelsen i bolaget konstaterade att uppslutningen var god och att det var en klar förbättring från föregående år.

Följande fastställdes

• Resultat och balansräkning

• Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen.

• Styrelsen och VD i företaget erhöll ansvarsfrihet.

• Arvoden styrelse och revisorer
o Anställda i bolaget = inget arvode utgår
o Ordinarie ledamot = ett basbelopp
o Styrelseordförande = två basbelopp
o Revisor ersätts på godkänd löpande räkning
o Inlandsinovation föreslog en arvodeshöjning till 1,5 basbelopp dock beslutade stämman att nuvarande nivå på arvodet accepteras men styrelsen tar till sig förslaget inför nästa kommande stämma.

• Omval av Styrelsen 2014 fram till nästa Årsstämma
o Anders Liden, styrelseordförande
o Richard Bagge, ledamot
o Tobias Sjölander, ledamot
o Urban Sjöberg, ledamot
o Hans Bergh, ledamot
o Håkan Sjölander, ledamot
o Jens Edlund, revisor vald sedan tidigare fram till 30/6 2015.

Information på Årsstämman

Årsstämmans deltagare fick en genomgång/sammanfattning av händelserna som presenterats i PM under året av VD Håkan Sjölander och av bolagets marknadschef Jens Nisu.

Beslut

En enhetlig stämma beslutade att erbjuda innehavarna av de utställda konvertibellånen (Jan Rask, Richard Bagge, Investa företagskapital, Kaj Lund, Martin Lund) samt teckningsoptionsprogrammet till John Andersen samtliga med lösen per det 30/6 2014 förlängning med samma villkor till den 30/6 2016.

Följande har skriftligen meddelat att de kommer att förlänga konvertibellånen till kursen 2,98 till ett värde av:
Jan Rask: 953 514 kr
Richard Bagge: 423 515 kr

Utöver ovan nämnda finns ett konvertibellån hos Investa Företagskapital AB med lösen 30/6 2014 till ett värde av 1 140 111 kr där avsikten om konvertering eller ej inte är fastställd.

Dessutom har Kaj Lund och Martin Lund, med konvertibellån om 101 999 kr vardera, informerat VD Håkan Sjölander om att de avser att konvertera innan 30/6 -14.

Bräcke 28 maj 2014

Styrelsen
För mer information kontakta:
Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu
Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer