Information från årsstämma gällande 2011

Bolagsstämman genomfördes i Enjoy Group AB 2012-06-29 i företagets lokaler i Bräcke

Enjoy Group AB (publ) genomförde bolagstämma för 2011 fredagen den 29/6 2012, styrelsen i bolaget konstaterade att uppslutningen var ca 30 % bättre än 2010 bolagsstämma men på inte sätt tillfredsställande.

* Styrelsen och VD i företaget erhöll ansvarsfrihet
* Styrelsen 2012 fram till nästa bolagstämma består av samma personer som 2011
* Anders Liden, styrelseordförande
* Richard Bagge, ledamot
* Tobias Sjölander, ledamot
* Urban Sjöberg, ledamot
* Håkan Sjölander, ledamot
* Bengt-Göran Persson, suppleant

Bolagsstämmans besökare fick en genomgång/sammanfattning av händelserna som presenterats i PM under året av VD Håkan Sjölander, samtliga närvarande var övertygade att bolaget är på rätt väg och att den framtidstro bolagetsledning och styrelse uttryckte har stora förutsättningar att infrias.

Som presenterats i PM i juni 2012 har bolaget erhållit ett utkast till avtal från ett företag i USA som är intresserade att köpa bolagets patent/ patent pending i USA och Kanada. Under frågestunden som följdes efter VDs information uttrycktes farhågor från en av aktieägarna om att bolagets sålde ut sina möjligheter om patenten i USA såldes till ett företag i USA, Håkan Sjölander informerade på samma sätt som informerats om via PM att bolaget om patenten säljs i USA naturligtvis har kommission per försåld produkt under avtalstiden samt att avtalet kan brytas om försäljningen inte uppgår till de försäljningssiffror ett eventuellt avtal föreskriver.

Bräcke 2 juli 2012
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se, för mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)

Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad.
Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer