Information framskjutna datum för rapport kvartal 1 och bolagstämma 2010.

Enjoy Group AB meddelar härmed att rapporten för kvartal 1 2011 samt bolagsstämman avseende 2010 kommer att senareläggas. Skälet är att trycket på bolaget när det gäller förhandlingar med Frigoglass och framtida samarbetspartners över hela världen just nu tar stora delar av företagets resurser. Bolaget jobbar med att förstärka upp organisationen men det är inget som underlättar arbetet omedelbart utan tvärt om tar även det resurser.

Vår förhoppning är att våra aktieägare har förståelse för vårt beslut och att man gläds åt att trycket på bolaget är hårt.

Datum

31 maj Rapport avseende kvartal 1 2011.
14 juni Bolagsstämma avseende 2010.

Bräcke 8/4 2011

Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer