Information FMI Mässan i Chicago 10-12 juni 2014

EasyFill AB (publ.) besökte FMI mässan i Chicago 10-14 juni 2014 där företaget presenterade RotoShelf sortimentet med hyllor i plast för ett antal kunder.

När EasyFills företrädare åkte över till FMI mässan var det med vetskapen att Hussmann skulle vara ensamma med RotoShelf på USA marknaden under fem år, men väl på plats konstaterades att denna affärsmodell inte är genomförbar och heller inte önskvärd. Flera av de företag bolaget jobbar med är internationellt etablerade, ett exempel är Arneg som är en av Europas största tillverkare av öppna kyldiskar/kylmöbler, om dessa stoppas från att sälja i USA finns en överhängande risk att de bojkottar EasyFills lösningar i exempelvis Europa.

En eller två aktörer kommer att få någon form av fördel i ett inledningsskede, exempelvis x antal månaders försprång eller annan liknande fördel, men att ge någon ensamrätt under en längre tidsperiod är således inte genomförbart. För Hussmann del är detta negativt, men det är EasyFill som äger patenten och utvecklat RotoShelf och därmed bestämmer spelreglerna. Efter dessa dagar på FMI mässan med det stora intresset som visas är bolaget om möjligt än mer övertygat om att ingen kommer att säga nej till att jobba med EasyFill.

För EasyFills del startade mässan med middag kvällen före mässans öppnande tillsammans med fem personer från Hussmann (kundansvariga, affärs- och produktutvecklare och en av deras chefer). Bolaget fick möjlighet att visa upp plasthyllorna och de inbyggda funktionerna och efter förevisningen var samtliga vid bordet övertygade om att det verkligen är en bra produkt och att det borde finnas stora möjligheter på marknaden.

Hussmann kommer att presentera tre öppna kyldiskar som de vill kunna utrusta med RotoShelf Multi och det ska byggas prototyper för dessa tre diskar. I oktober är det ytterligare en branschmässa och där vill Hussmann kunna presentera RotoShelf för sina kunder. Innan mässan ska de ha hunnit testa och utvärdera RotoShelf.

Efter ett möte med koncernledningen för HillPhoenix uttrycker de ett konkret intresse för utveckling av prototyper. Bolaget fick tillfälle att träffa representanter från utveckling, eftermarknad, sälj och kundansvariga.

Efter möte med ägaren för Arneg USA beslutades det att även för Arnegs räkning skall utveckling ske och de skickar över ritningar inom kort.
AHT (USA) fick se bilder på den prototyp som EasyFill redan tagit fram och de blev mycket imponerande och även de vill ha testexemplar att visa upp på branschmässan i oktober.

MTL cool var ett företag från Kanada som tillverkar kylskåp men det visade sig att de säljer till Swedish match och även de blev imponerade av hyllorna och funktionerna och vill gå vidare med utveckling.

Southern Imperial är en tänkbar samarbetspartner för Store line (SwingOut) och deras huvudidé är att erbjuda olika typer av lösningar för frontning av varor och Svenska HL display är en av deras största återförsäljare. Redan idag har Southern Imperial samtliga stora butikskedjor i USA som kunder. De var mycket intresserade av EasyFills olika lösningar och nästa steg är att sätta upp en videokonferens med ledningsgruppen.

När det gäller dryckesproducenterna träffade Bolaget företrädare för bla Coca Cola och Anheuser-Busch. Viktiga kontakter etablerades och nya diskussioner tar nu vid.

Summering av de kunder som Bolaget träffade under FMI:

HillPhoenix
Hussman
AHT (USA)
Arneg (USA)
MTL cool
Southern Imperial
Anheuser Busch
Coca Cola

Bräcke 16 juni 2014

Håkan Sjölander

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu
Sales and Marketing Director
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer