Information avseende patentansökan CaruShelf

Från AWA Patent erhöll Enjoy Group AB 2011-03-23 nedanstående information

ENJOY SALES AB
Er referens: CARUSHELF-P-EP

AWA Patent har nu erhållit en utökad europeisk sökrapport, ESR, från Europapatentverket för CARUSHELF-ansökan. Sökrapporten ser väldigt bra ut då inga hinder mot patentering hittats. Några formella ändringar, som t.ex. infogande av hänvisningsbeteckningar i kraven, ska lämnas in som svar på utlåtandet, vilket Awa Patent tar hand om.

Det europeiska patentverket kommer nu att publicera rapporten och inom sex månader från publiceringsdagen måste en granskningsbegäran inlämnas. AWA Patent uppskattar fristen för begäran av en granskning till den 30 september 2011, och vi kommer att ta hand om detta om vi inte hör annat från er.

Med vänlig hälsning

AWAPATENT AB
Patentkonsult Mona Karlsson

Kommentar från VD Håkan Sjölander
Att få tillbaka en sökrapport från Europapatentverket där man inte funnit några hinder mot patentansökan är otroligt bra och det visar att vår uppfinning är unik och att något liknande inte finns på världsmarknaden. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen CaruShelf har alla förutsättningar som finns att bli en världsprodukt.

Bräcke 24/03 2011
Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer