Information angående förhandlingar med tilltänkt ny delägare

Håkan Sjölander, koncernchef i Enjoy Group AB (publ), har den senaste tiden fått många frågor kring förhandlingarna med en tilltänkt ny delägare och vill därför delge marknaden en statusrapport.

Tidigare har marknaden informerats om att förhandlingar pågår med en stor branschaktör om att bli delägare i Enjoy Group AB. Dessa förhandlingar fortgår i en positiv anda och de tidigare kommunicerade villkoren kvarstår. Den här typen av förhandlingar kan av förklarliga skäl ta tid och Enjoy Group kommer att lämna ytterligare information i frågan så snart detta är möjligt. Det finns självklart inga garantier, men förhoppningarna är goda om ett positivt utfall av förhandlingarna. Enjoy Group har tillräckligt med likvida medel för att driva bolaget vidare under den tid förhandlingarna beräknas ta.

Parallellt med förhandlingarna har Enjoy Group gjort klart med ny VD i dotterbolaget Enjoy Sales AB. Hans Hanses har tackat ja till bolagets erbjudande och tillträder tjänsten under förutsättning av att ett avtal med tilltänkt ny delägare skrivs under. Hans Hanses har under de senaste sju åren jobbat på Solectron AB i Östersund, där han bland annat har varit key account manager såväl som ansvarig för inköp och avtalsförhandlingar.

Tidigare VD Håkan Sjölander fortsätter som koncernchef i Enjoy Group AB och får genom den planerade anställningen av Hans Hanses värdefull avlastning i arbetet. Håkan Sjölander kommer därmed att kunna fokusera fullt ut på strategiska frågor och försäljning. Styrelsen är också planerad att förstärkas så snart ett avtal är klart, detta för att ytterligare bredda kompetensen i bolaget.

Vidare har en kylmodell från Klimasan efter tuffa tester godkänts av Coca-Cola för försäljning. Detta innebär att Enjoy Group nu har sin första kyl med RotoShelf tillgänglig även för hela Coca-Colas marknad. Ytterligare tre kylmodeller från Klimasan skall inom kort testas för Coca-Colas godkännande. När det gäller försäljning är branschen i hög grad säsongsbetonad och försäljning sker främst under vår och sommar. Detta kräver att marknadsföring och införsäljning görs under föregående höst. Enjoy Group har nu under hösten haft fler förfrågningar och har skickat ut fler offerter än någon gång tidigare.

– Mina förhoppningar är stora att våra förhandlingar inom en snar framtid kommer att slutföras och att Enjoy Group AB därmed får nya delägare. Vi har förberett vår organisation väl och arbetar nu hårt för att få igenom det avtal som avsevärt skulle stärka bolaget och dess verksamhet, säger Håkan Sjölander.

INFORMATION OM ENJOY GROUP AB (PUBL)
Enjoy är en relativt ny Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en tvåårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Med start hösten 2007/våren 2008 kommer delar av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.
Besök gärna Enjoy Sales hemsida: www.enjoysales.se och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr

2007-11-12

Läs mer