Information angående anmälan till Årsstämma

Årsstämma hålls torsdagen den 2 juni 2016 klockan 17.00 i företagets lokaler Sollentunavägen 135 i Sollentuna. Se pressmeddelande om kallelse 2016-05-03 (EasyFills sida på Aktietorget under fliken nyheter)

EasyFill AB (publ) 556653-2924 har idag 2016-05-27 släppt rapport för Q1 2016, i och med att rapporten släpptes har jag fått mail från aktieägare som vill anmäla sig trots att anmälningstiden gått ut vilket naturligtvis går bra.

På Bolagsstämman kommer vi för första gången offentligt visa vår nya produkt ColdFront, samt delar av vårt övriga sortiment.

Vi bjuder på lättare förtäring, produktpresentationer av mig och marknadsdirektör Jens Nisu. Oliver Eischeid vår VD i EasyFill GmbH berättar om framgångarna i Tyskland, jag själv kommer att berätta om vår USA satsning och mycket, mycket mer.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                  Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer