Incitamentsprogram fastställt lösenpris

Vid styrelsemöte 2016-11-29 fastställdes lösenpris på de B aktier som teckningsoptionen i incitamentsprogrammet gäller, till 28,18 kr med senaste lösendatum 18 november 2019. Incitamentsprogram utgavs i samband med företrädesemission (se tidigare PM)

För mer information kontakta: 

Håkan Sjölander                                     Jens Nisu                                     James Gray      
CEO Marketing Director                         CFO
+46 70 59 444 69                                   +46 70 660 58 82                      +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se                  jens.nisu@easyfill.se                  james.gray@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. 
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.
 

Håkan Sjölander, VD

Läs mer Läs mer