Huvudägaren Loxysoft AB förändrar ägandet i EasyFill AB

Loxysoft AB 556615-2442 förändras i samband med att bolaget gjort ett större företagsförvärv, för att kunna möjliggöra detta förvärv säljer Loxysoft AB 20 % av företaget till Inlandsinnovation AB.

För att renodla koncernen Loxysoft sker följande:

Aktier i EasyFill AB ingår inte i den försäljning som gjorts vilket innebär att detta aktieinnehav flyttas från driftbolaget Loxysoft AB till ägarbolaget Loxysoft Holding AB som i sin tur ägs av samma huvudägare som tidigare.

Ett nytt moderbolag bildas: Loxysoft Group AB 556979-9330 som ägs till 80 % av Loxysoft Holding AB 556884-3428 och till 20 % av Inlandsinnovation AB. Detta företag äger sedan i sin tur driftsbolagen Loxysoft AB, Loxytel AB, Loxysoft A/S (FD Dolphin A/S) och Loxysoft Workforce Management AB. (FD Dolphin AB) (De två senaste är de bolag som ingår i det större företagsförvärvet som skett).

Antal EasyFill AB aktier som därefter ägs av Loxysoft Holding AB:
A Aktier: 1 276 594
B Aktier: 2 992 965

Bräcke 2/10 2014

EasyFill AB

Håkan Sjölander
CEO

Läs mer