Första leveransen och installationen av RotoShelf i Tyskland.

EasyFill GmbH har nyligen genomfört den första installationen av RotoShelf för kyldiskar i en Tysk butik. Butiken i Hamburg tillhör butikskedjan EDEKA som bara i området runt Hamburg har ca 700 butiker. Totalt har EDEKA ca 5000 butiker runt om i Tyskland.

För EasyFill är ordern strategiskt viktig av flera skäl

  • Det är den första installationen av RotoShelf i Tyskland i en helt nyrenoverad butik som kommer att användas som referensbutik inom Edeka kedjan i Hamburg där kedjan även har sitt huvudkontor.
  • Butiksägaren där installationen skedde äger tolv butiker i och runt Hamburg och har gott renommé i kedjan och det han gör uppmärksammas i hela Edeka gruppen.
  • Ägaren beställde direkt efter installationen var klar RotoShelf för fem ytterligare butiker för inmontering under våren 2016.

VD-kommentar

EasyFill GmbH kommer under våren 2016 installera RotoShelf och SwingOut Ambient i flera butiker runt om i Tyskland. Installationerna kommer ske både i Rewe- och Edeka butiker, två av de ledande butikskedjorna i Tyskland

För EasyFill är denna första order strategiskt viktig eftersom satsningen i Tyskland nu bär frukt och vi får en viktig referensbutik.

Vi har nu ett etablerat företag i Tyskland och vi har ett flertal installationer på gång. Vi har anställt ytterligare en säljare i Tyskland som börjar den 1 april vilket ökar våra möjligheter ytterligare säger Oliver Eischeid VD i EasyFill GMbH

Bräcke 2016-02-25

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Sälj och marknadschef Jens Nisu 070 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Läs mer Läs mer