Första installationen av RotoShelf Multi i Sydafrika genomförd

Den första installationen av RotoShelf Multi har genomförts i Sydafrika. Det är ett samarbete mellan EasyFill, återförsäljaren eeZee och kyltillverkaren Colcab som gjort detta möjligt.

Den installation som genomförts är ett antal sektioner RotoShelf Multi 1250/2 vilket innebär att på varje 1250mm sektion i kylen sitter det två stycken RotoShelf Multi enheter.

Installationen görs i samarbete mellan EasyFills återförsäljare eeZee solutions och kyltillverkaren Colcab. Enheterna ska testas internt hos tillverkaren för att därefter sättas ut hos kund. De kunder som primärt diskuteras är Woolworth och SPAR. Utvärdering förmodas pågå ca tre månader. Bilder kommer att publiceras på företagets hemsida inom kort.

Webbinarie

EasyFill vill även passa på att bjuda in till det tidigare utlysta webbinariet som kommer att ske den 3/2 kl 16.00.

Webbinariet pågår i en till två timmar och inleds med presentationer av EasyFill och bolagets produkter av bolagets VD Håkan Sjölander och Marknadsdirektör Jens Nisu, därefter finns det tid för frågor och diskussion. Som deltagare väljer du själv hur aktiv du vill vara. Det går bra att bara logga in och ta del av föreläsarnas presentation men när den är avslutad kan de som så önskar ställa frågor och delge kunskap till övriga deltagare.

Intresserade personer anmäler sig via nedan e-post adress och får då en länk till webbinariet i retur som man sedan loggar in med och deltar i seminariet. Förutsättningen för att kunna delta är att man har dator/surfplatta och Internet.

Datum

Den 3 februari kl 16.00.

Max 25 personer att kunna vara inloggade samtidigt och om fullteckning sker kommer ytterligare ett webbinarium att anordnas dagen efter.

Anmälan

Anmälan till informationsträffen samt till webbinariet sker genom mail på info@partnerfk.se

I anmälan skall namn, telefonnummer samt mailadress bifogas

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer