Förlikning i patentprocess mellan Enjoy Group AB och Frigoglass Nordic A/S

Enjoy Group AB (Publ) har förlikats med Frigoglass Nordic A/S i pågående patentprocess. Förhandlingar avseende licensavtal med Frigoglass SAIC, Aten gällande produktsamarbete har inletts och beräknas vara slutförhandlade inom kort.

Enjoy Group AB och Frigoglass A/S och dess samarbetspartner Ebeco A/S har per den 2011-09-13 förlikats i den patentstrid som funnits mellan företagen, parterna har beslutat att avtalen i förlikningen inte skall redovisas. Anledningen till den någon sena publiceringen är tidsåtgången för påskrifter av berörda i flera olika länder.

Avtalet innebär att de uppskjutna förhandlingarna i Stockholms tingsrätt därmed avslutas.

Frigoglass SAIC, Aten och Enjoy Group AB har inlett förhandlingar avseende ett icke exklusivt licensavtal som beräknas vara avslutade inom kort. Målsättningen med avtalet är att bolaget får tillgång till Enjoys patenterade produkter RotoShelf och CaruShelf i form av köp från Enjoy eller tillverkning i egen regi för lansering i hela världen.

Ebeco har i det påskrivna förlikningsavtalet förbehållit sig rätten att fortsätta tillverka och Frigoglass att marknadsföra och sälja den utvecklade produkten TurnLoader vilket accepteras av Enjoy, dock skall för varje försåld produkt en överenskommen kommission (som enligt avtalet ej får publiceras) utbetalas till Enjoy.

Bräcke 12/10 2011

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoygroup.eu

För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktie

Läs mer