Företrädesemissionen

Måndagen den 18 Maj 2009 publicerar Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 prospekt gällande Företrädesemissionen

De av Enjoys aktieägare som är direktregistrerade kommer att erhålla prospektet i dess helhet via posten. Öriga samt för de som har förvaltning på sin depå kan kontakt Christina Sjöberg hos Enjoy Group AB på följande adress: christina@enjoysales.se

Tidigare icke-offentliggjord information avseende försäljningen i april offentliggörs under VD-ordet i prospektet.

Under april 2009 uppgick Enjoys direktfakturering till 4 MSEK och kommissionsförsäljning till 5 MSEK, totalt 9 MSEK.

Prospektet finns också för nerladdning på följande hemsidor:

www.enjoygroup.eu
www.aktietorget.se

Bräcke i maj 2009

Styrelsen

Styrelsen

Kort om Enjoy
Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design – utveckling tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO – SwingOut lösningar som innebär följande fördelar: o Minskar tiden för inplockning av varor o Eliminerar risken med utgående datum på produkterna (FIFO) o Ökar försäljningen eftersom produkterna alltid är frontade
Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)

Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Läs mer