Erhåller strategisk order på RotoShelf

EasyFill AB (publ) har erhållit en strategisk order på RotoShelf för läskedryckskylskåp till ett värde på ca 300 000 Euro. Inmontering i kylskåpen kommer att ske på en av kylskåptillverkarens fabriker i Europa varefter de skall utplaceras runt om i England hos kunder till världens näst största tillverkare av läskedryck.
Leverans ska ske under mars och april 2016

För EasyFill är ordern strategiskt viktig av flera skäl

  • Första beställning av RotoShelf till England.
  • Slutkunden har mer än 40 000 butiker i världen (världens största snabbmatskedja) och i varje butik har man minst ett kylskåp för läsk.
  • Första beställningen i större antal till den stora kylskåpstillverkaren för en nyutvecklad kylskåpsserie där RotoShelf varit en del i utvecklingsprocessen.
  • Första beställningen av RotoShelf i större antal till den stora läskedrycksproducenten.
  • Kravet från slutkunden var att alla kylskåp man beställde för utplacering i snabbmatskedjans butiker skulle ha RotoShelf som standard.

VD-kommentar

För EasyFill är denna order strategiskt viktig och av det skälet lämnar vi ett pressmeddelande om den även om pressmeddelande känns kryptisk eftersom inga företagsnamn får förekomma.

Bräcke 2016-02-17

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Sälj och marknadschef Jens Nisu 070 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Läs mer Läs mer