Erhåller konvertibelt lån från Inlandsinnovation AB

Inlandsinnovation AB som äger ca 13% av EasyFill AB har beslutat lämna ett konvertibelt lån till EasyFill AB.

Inlandsinnovation har efter förfrågan från EasyFill AB beslutat ge ett konvertibelt lån till bolaget på 4,5 miljoner kronor.

  •  Konvertibelt lån: 4,5 miljoner
  •  Konverteringskurs: 5 kronor
  •  Löptid: 3 år
  •  Årlig ränta: 3%
  •  Säkerhet: Lånet är efterställt

Konvertiblerna kommer inte registreras hos Euroclear AB men är fritt överlåtbara.

Konvertering

Innehavare av skuldebrev äger rätt att från och med 2018-11-29 till och med 2021-11-28 närhelst man så önskar påkalla konvertering av hela sitt lånebelopp mot nya B-aktier i Bolaget med nuvarande kvotvärde 0,10 SEK per aktie.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                                                           
CEO                                                          
+46 70 59 444 69                                    
hakan.sjolander@easyfill.se                   

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight stock market.

CisionLink Läs som pdf