Enjoy Sales AB erhåller nytt treårsavtal med Spendrups

Enjoy Sales AB, 100 % ägt dotterbolag till EasyFill AB (publ), tecknar nytt treårsavtal med Spendrups Bryggerier AB, samtidigt byter Enjoy Sales AB leverantör av läskedryckskylskåp.

Sveriges största öl/läsk bryggeri har efter flera förhandlingsrundor under de senaste månaderna bekräftat att man valt Enjoy Sales AB som sin leverantör av kylskåp med varumärkesdekor för tiden 1/1 2014 – 31/12 2016. Leveranserna sker fortlöpande och det totala ordervärde för de kommande tre åren är inom häraden 50-60 miljoner.

Med start omedelbart byter Enjoy Sales AB leverantör av läskedryckskylskåp och lämnar nu Klimasan och tecknar avtal med Frigoglass (i kvartalsrapporten för Q1+Q2 kommer en förklaring till bytet). Leveranserna till Spendrups kommer således att i första hand ske med kylskåp tillverkade av Frigoglass.

VD Kommentar
”Fantastiskt, Enjoy Sales har återigen tecknat ett leveransavtal till Sveriges största öl/läsk leverantör och det i en mördande konkurrens men återigen visar våra kunder att de produkter och tjänster Enjoy levererar står sig starka på marknaden säger EasyFills VD Håkan Sjölander”. För EasyFill koncernen, för oss som jobbar i bolaget samt för Bräcke som ort är det otroligt bra att under tre år veta att vi har arbetsro med leveranserna till Spendrups som bas.

På uppdrag av styrelsen 27/8 2013

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
EasyFill AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@easyfill.se
www.easyfill.se

Kort om EasyFill AB (publ.)
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker.

EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer