Enjoy Sales A/S erhåller order från Ringnes Norge (Carlsberg*)

Som vi tidigare informerat om har 2007 varit ett uppbyggnads år för Enjoy Group AB (publ), men med de avtal som är gjorda med Klimasan och vår orderingång för 2008 är vår framtidstro stor. Vi har per dagens datum mer order än vad vi levererade under hela 2007. Siffror för 2007 kommer att redovisas i vår bokslutskommuniké 080228.

Ringnes, Norges ledande leverantör av öl, läsk och mineralvatten till den Norska marknaden har lämnat en förhandsorder (forecast) till Enjoy Sales A/S till ett värde på ca 16 millioner Sek. Ordern innehåller egenproducerade kylskåp från vår fabrik i Bräcke samt Klimasan kylskåp från fabriken i Izmir i Turkiet. I ordern ingår även den nya patenterade RotoShelf hyllan för kylskåp. (För mer information om RotoShelf hyllan hänvisas till vår hemsida www.enjoygroup.eu). Kylskåpen kommer att levereras fortlöpande under året med övervikt för leveranser under första halvåret.

När det gäller Metalfrios köp av Klimasan fortgår affären helt enligt plan och beräknas vara avslutad under första kvartalet 2008.

Metalfrio och Klimasan kommer tillsammans att bli en av världens största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor och Enjoy Group AB kommer således att samarbeta/ingå i en av världens största tillverkare av varumärkesdekorerade kylskåp. Stora delar av världen kommer att kunna bearbetas genom egna bolag/systerbolag/samarbetsbolag.

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 0693 66 13 06 alternativt 0705 944 469
E-post: hakan@enjoysales.se

* Ringnes ingår i Carlsberg koncernen som är en av världens ledande tillverkare av öl, läsk och mineralvatten.

Kort om Enjoy och Klimasan
Enjoy är en relativt ny Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en treårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och viss tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Med start hösten 2007/våren 2008 kommer delar av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.
Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu (eller www.enjoysales.se) och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.

Kort om Metalfrio Solutions S.A
Metalfrio Solutions S.A. är en av sydamerikas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor och är branschledande i Brasilien och Latinamerika. Metalfrio har över hundra olika modeller av frys- och kylskåp och levererar sina produkter till kunder över stora delar av världen. Bolaget har för närvarande tillverkning i sju fabriker, i Brasilien, Danmark, Turkiet, Ryssland och Mexico. För mer information, gå in på www.metalfrio.com

Läs mer