Enjoy Group inbjuder till Torgdagar samt ger allmän information

Torgdagar med AktieTorget Vi kommer att presentera Enjoy och dess möjligheter på följande orter och Torgdagar tillsammans med AktieTorget under september 2008.

Malmö
Måndagen den 22/9 klockan 18.00 Kockum Fritid

Stockholm
Tisdagen den 23/9 klockan18.00 Salénhuset, Norrlandsgatan 15

Göteborg
Onsdagen den 24/9 klockan 18.00 Radison SAS, Södra Hamngatan 59-65

Norrtälje
Torsdagen den 25/9 klockan 18,30 Roslagens Sparbank, Danske Gränd 2

Östersund
Måndagen den 29/9 klockan 18,30 Hörsalen Lasarettet

Enjoys aktiekurs är under press och styrelsen har lite svårt att förstå den värdering bolaget har fått av aktiemarknaden. Naturligtvis är aktiekursen påverkad av de resultat som bolaget presenterat sedan introduktionen på AktieTorget. Styrelsen är också medveten om att den press som hela den finansiella marknaden är under just nu också påverkar Enjoy negativt.

De resultat som varit är omöjliga att förändra, men framåt kan resultaten påverkas och det enda styrelsen och ledningen av företaget kan göra är att fortsätta idogt med den strategi vi har och har haft sedan den dag då företaget startades. Enjoy har sedan starten av bolaget utvecklat ett flertal produkter där flera av dem är så unika att de pantenterats.

Stora kostnader att utveckla produkter
Att utveckla våra produkter och ta patent på flera av dessa har varit mycket kostsamt och tagit lång tid. Styrelsen har full förståelse för om man som aktieägare kan känna frustration över att våra resultat ännu inte blivit som man förväntat sig. Kanske är det så att bolagets styrelse och ledning varit för tidsoptimistiska.

Enjoys kylskåp är enastående bra produkter. Styrelsen vill sticka ut hakan och säga att våra kylar finns i de flesta mellanstora och större orter i landet bara för att hålla oss till Sverige, vilket visar att marknaden är i behov av de produkter bolaget utvecklat. (För att få bevis för vårt påstående kan man själv gå till hemmabutiken/kiosken och se Enjoys produkter.)

Enjoys kylskåp i all ära men det som är bolagets stora möjlighet och som kommer att ge oss grundare och våra investerare många glada dagar är våra patenterade produkter: dels RotoShelf, våra hyllor som kan snurras runt inne i kylskåpet, dels SwingOut Ambient, vår motsvarande produkt gällande vanliga butikshyllor. Dessa produkter är så unika på marknaden att styrelsens bedömning är att de kommer att finnas i stor mängd i stora delar av världen i framtiden. Som aktieägare kan man då fråga sig, hur långt bort i tiden är det? På den frågan har styrelsen förstås inget definitivt svar, men vår bedömning är att det kan gå fortare än någon anar.

RotoShelf och SwingOut Ambient.
Här är marknaden butiker och restauranger i hela världen och antalet är 1-5 kylskåp i normalbutiken och 1-3 kylskåp i normalrestaurangen. Naturligtvis blir det ett jättelikt antal kylskåp om försäljningen sker i hela världen. Detta är dock inget i jämförelse med det antal SwingOut Ambient, som också kan placeras ut i butiker i hela världen. För att förstå skillnaden är det bara att räkna antal kylskåp i den butik man handlar i och jämföra med de övriga hyllsektioner som finns i samma butik.

Ett litet räkneexempel och för enkelhetens skull anser kalkylen enbart Sverige och SwingOut Ambient:
Antal större butiker i Sverige 2 000 st.
Antal hyllsektioner i varje större butik (i genomsnitt) 150 st.
Antal mindre och medelstora butiker 2 000 st.
Antal hyllsektioner i varje mindre och medelstor butik (i genomsnitt) 50 st.

Summa antal hyllsektioner 400 000 st.

Om var och en av dessa 4000 butiker skulle köpa 5 % av sina hyllsektioner från Enjoy under ett år, skulle försäljningen således vara 20 000 SwingOut Ambient. Naturligtvis köper inte alla butiker så mycket, men många bygger nytt/renoverar så siffran 5 % är inte orimlig.

Teoretisk försäljningspris per sektion 4 000:-

Omsättning under ett år 80 000 000:-

Uppskattat täckningsbidrag 25% 20 000 000:-

Om denna summa för enkelhetens skull delas lika med Elbe, som tillverkar och säljer produkten på den nordiska marknaden tillsammans med Enjoy så är:
Enjoys vinst under ett år: 10 000 000:-

Om man översätter ovanstående siffror till hela världen torde alla förstå att möjligheterna för denna produkt är enorm stor.

SwingOut Ambient och RotoShelf finns beskrivna i vårt huvudprospekt som kan laddas ner från nedanstående hemsidor under den emissionsperiod som just nu pågår.

www.enjoygroup.euwww.aktietorget.sewww.aqurat.eu

De patent vi har på RotoShelf och SwingOut bedömer styrelsen i Enjoy är ytterst starka och vår bedömning är att vi har många års försprång med våra produkter på en icke konjunktur känslig marknad som omsätter många miljarder kronor per år.

Bräcke i september 2008

Enjoy Group AB (publ)

Styrelsen

PS av VD Håkan Sjölander. “För mig som VD och som därmed skall försvara våra resultat mot aktieägare och styrelse kan jag vid vissa tillfällen känna att de kostnader vi haft för utveckling och patent på våra produkter är stora, kanske för stora, för ett litet företag som Enjoy. Men efter moget övervägande kommer jag varje gång tillbaka till att vi gjort rätt och tveklöst kan jag konstatera att möjligheterna för vårt företag är extremt goda.

Själv tycker jag att det är synnerligen orättvist att vår kurs är så låg i förhållande till den kurs vi hade när vi gick in på AktieTorget. Detta drabbar de personer, många småsparare, som satsat pengar i Enjoy. Vi har nu patent på fantastiska produkter i en marknad som är relativt konjunkturokänslig, och vi har just startat en resa där målet är att erövra världen” säger Håkan Sjölander, VD i Enjoy Group AB.

Kommentar från Niklas Arvidsson VD Elbe Hillerstorp.
“För oss på ELBE känns möjligheterna med SwingOut Ambient och samarbetet med Enjoy som fantastiska. De patent Enjoy har på denna produkt är starka och med Enjoys och Elbes gemensamma kunskap från ide till färdigtillverkad produkt är möjligheterna att erövra stora delar av butiksinredningsmarknaden uppenbara.

Vi från Elbe är naturligtvis inte så naiva så vi tror att alla hyllsektioner i hela världen kommer att tillverkas av oss men vi är 100 % säkra på att SwingOut Ambient är en produkt för hela världen där både kunden och butiken är vinnare. Kunden med att alltid få en produkt som är i fronten av hyllan och därmed är det lätt att välja/plocka produkten från hyllan. För butiken är de stora vinsterna att det är otroligt mycket snabbare att fylla på i hyllan eftersom inredningen svängs ut och hyllan fylls på bakifrån. Tester visar att hyllorna fylls på upp till 4 gånger snabbare och då är det mycket pengar som sparas för butiksägaren dagligen. Att svinnet minskar och att rengöringen blir mycket enklare är saker som också talar för SwingOut Ambient. Min bedömning är att produkten kommer att säljas i stora mängder i världen i framtiden och då kommer både Elbe och Enjoy och de butiker och dess kunder som investerar i SwingOut Ambient att vara stora vinnare säger Niklas Arvidsson VD, Elbe i Hillerstorp”.

Kort om Enjoy
Enjoy är en Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor samt butiksinredning för den internationella marknaden. Enjoy har inom en fyraårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och viss tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklings avdelning. Under 2008 kommer delar av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.

Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)

Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Läs mer