Enjoy Group AB (publ) tecknar samarbetsavtal med Klimasan

Under förra veckan var ledningsgruppen i Enjoy Group AB i Izmir (Turkiet) hos Klimasan och gick igenom de olika samarbetslösningarna företagen emellan. Alla överenskommelser är satta på pränt och samtliga minnesanteckningar är påskrivna av båda parter. De underskrivna minnesanteckningarna skall nu juridiskt utformas och godkännas av båda parter innan slutlig påskrift sker.

För båda parter ger de avtal som tecknas enligt Enjoys bedömning goda möjligheter till affärer i hela världen. Utan att i detalj avslöja avtalens innehåll (på grund av konkurrentskäl) så är följande avtalsdelar nu klara:

Försäljning

Enjoy kommer
· att med exklusiv rätt sälja Klimasans samtliga produkter i Norden och Baltikum under varumärkes-namnet Klimasan.
· att under varumärket Enjoy sälja Klimasans samtliga produkter i hela världen förutom de exklusiva länder som företagen avtalat om att de är Klimasans exklusiva marknader. (se nedan under Klimasan kommer:)
· att sälja Enjoys egna utvecklade produkter i hela världen under varumärket Enjoy (förutom de exklusiva marknader som Klimasan har som hemmamarknader)

Klimasan kommer
· att med exklusiv rätt sälja Enjoys samtliga produkter i Turkiet, Ukraina, Bulgarien, Kazakstan och Ryssland under egna varumärken.
· att under varumärket Klimasan sälja Enjoys samtliga produkter i hela världen förutom Norden, Baltikum, Kanada och USA

På detta sätt kommer Enjoys samtliga produkter att kunna marknadsföras och säljas i hela världen.

Tillverkning

De av Enjoy utvecklade produkterna kommer att tillverkas dels i egen regi i Sverige, dels i Turkiet av Klimasan. Att Enjoy gör på detta sätt är för att kunna möta konkurrensen från hela världen med de priser Enjoy kan få på produkterna när tillverkning sker i Turkiet. Samtidigt kan Enjoy behålla teknisk kunskap och närheten till hemmamarknader via den produktion företaget kommer att behålla i Sverige.

Enjoys serie av varumärkesdekorerade kylskåp är väl genomtänkt. Samtliga varumärkesdekorerade kylskåp som Enjoy utvecklat bygger på enkel och rationell tillverkning. Detta innebär att Enjoy med tillverkning i Turkiet kommer att få tillverkningspriser som kommer att vara ytterst konkurrenskraftiga.

Utveckling av nya produkter

Enjoy och Klimasan har förutom tillverknings – och försäljningsavtal också tecknat avtal gällande design och utveckling av nya produkter. Dessa innebär att Enjoy kommer att jobba ytterst nära Klimasans utvecklings- avdelning när ny design eller nya produkter skall tas fram.

Enjoy Group AB
Enjoy är en relativt ny Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en tvåårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.

Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Med start hösten 2007 kommer delar av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på den Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.

För ytterligare information kontaktas: VD Håkan Sjölander 0705 944 469 eller hakan@enjoysales.se

Besök gärna företagens hemsida:
www.enjoysales.se
www.klimasan.com.tr

Läs mer