Enjoy Group AB (publ) rapporterar händelser efter resultatrapport kvartal 1

Vid styrelsemöte i Enjoy Group AB den 15 juni 2010 beslutade styrelsen att pressmeddelanden avseende verksamheten i bolaget skall kommuniceras löpande också mellan varje kvartalsrapport helst i form av ett PM månadsvis.

Våren och försommaren är den mest hektiska tiden i bolaget eftersom våra kunder (bryggeri branschen) har den största försäljningen under sommaren och då skall så mycket som möjligt av läskedrycksskåpen vara utplacerade innan den försäljningen börjar. Försäljningen under april och maj har varit väldigt bra och juni siffror ser också bra ut.

Enjoy jobbar i dag med följande:

Trading
Kylskåps köps från Klimasan och säljs på den Svenska marknaden, här har bolaget fasta avtal med några större kunder som ger stabilitet i försäljningen. Produkterna från Klimasan har bra försäljningspris och håller hög klass.

Egen tillverkning
Som kommunicerat tidigare så kommer all tillverkning av egentillverkade kylskåp att flyttas till Klimasans fabriker i Turkiet. Alla ritningar och verktyg är nu på plats i Turkiet och fokus är nu att få igång tillverkningen så snabbt som möjligt. Klimasan har i sin nya fabrik en årlig tillverkningskapacitet på 600 000 kylskåp per år och man är därmed Europas största fabrik inom kommersiell kyla. Enjoys impulskylskåp blir nu en del av Klimasans ordinarie sortiment och kommer att marknadsföras och säljas i stora delar av världen av Klimasans säljteam, produkterna kommer att säljas under varunamnet Klimasan. På tillverkningen i Bräcke jobbar nu personalen i fabriken de sista veckorna med tillverkningen av dessa produkter, försäljningen av dessa egentillverkade kylskåp har under årets första 5 månader varit större än hela fjolårets försäljning. Alla produkter som tillverkas är sålda och alla lager töms i princip på råvaror och bolaget får nu in kapital i stället för varulager.

Med Klimasans hela försäljningsorganisation och tillverkningen i Turkiet har Enjoys impulskylskåp lysande framtidsutsikter och med royalty per såld produkt är detta en strategisk bra affär för Enjoy.

RotoShelf
Patentstriden med Frigoglass/Ebeco går vidare och vår egen och AWA patents bedömning är fortsatt att vårt patent håller och att den striden vinner vi.
RotoShelf med flyttbara avdelare har gjort så att marknaden nu vaknat och ett flertal större kunder visar intresse för produkten. Klimasan gör nu en rejäl satsning och skickar ut många kylskåp med RotoShelf för värdering till potentiella kunder i många länder i världen, i den marknadssatsningen ingår bland andra provleveranser till de två största tillverkarna av läskedryck i världen. Under sommaren och hösten kommer Klimasan att marknadsföra RotoShelf på ett flertal mässor Europa. Dessa marknadssatsningar kommer inte att visa sig i 2010 års försäljning men målsättningen är att försäljningen kommer 2011.

En större bryggerikund i Danmark och en större Svensk livsmedelskedja har köpt kylskåp med RotoShelf som levereras under sommaren och hösten 2010.

Ambient
Satsningen på butiksinredning i form av RotoShelf och SwingOut Ambient fortsätter och förhandling sker just nu med en större Europeisk tillverkare av butiksinredning med verksamhet i stora delar av världen.

Samarbetet med Elbe fortsätter och deras VD poängterar att deras tro på produkten är stor.

Om avtal tecknas med den stora Europeiska tillverkaren så har vår butiksinredning RotoShelf och Ambient Shelf strålande marknadsutsikter.

Presentationsmaterial
Ett flertal nya presentationsmaterial för varje produktgrupp har tagits fram och de av er ägare som vill se mer av dessa kan skicka ett e-mail till hakan.sjolander@enjoysales.se så får ni inloggningsuppgifter till vår ftp server där dessa ligger för nerladdning för våra kunder.

Anmälan om nyteckning av aktier i Enjoy Group AB (publ) med stöd av teckningsoptioner 2009/2010
De som tecknade aktier i bolagets nyemission i slutet av 2009 erhöll teckningsoptioner av serie B vars sista lösendag är den 30/6 2010.

Nyteckning av aktier i Enjoy Group AB (publ) med stöd av teckningsoptioner 2009/2010 i enligt med villkor i memorandumet daterat maj 2009. Teckningskurs är 1 SEK per aktie. En (1) teckningsoption medför rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie till priset 1,00 kr, och de som önskar teckna aktier utifrån sina teckningsoptioner måste göra detta senast den 30 juni 2010. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 30 juni blir värdelösa.

I det fall innehavarens teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (dvs. de ligger i en depå) måste innehavaren vända sig till sin bank eller fondkommissionär och ge dem uppdraget att anmäla nyteckning.

På Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se på Enjoys sidor (under fliken – årsredovisningar, prospekt och memorandum) finns anmälningssedel + information för ifyllande.

Anmälningssedeln skall vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB tillhanda senast kl 17.00 den 30/6 2010

Blanketten skickas till:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Emissioner
Box 2108
403 12 Göteborg
Fax: 031-711 22 31

VD kommentar

Det nya Enjoy
“Enjoy går nu in i en ny fas där huvudsaklig fokus blir att utveckla potentialen på våra innovativa produkter/lösningar på/för RotoShelf och Ambient Shelf som är de produktgrupper som kan skapa det verkliga lyftet i bolaget resultat mässigt. Min målsättning är att under hösten rekrytera en ny VD för att själv att kunna fokusera och lägga den mesta av min tid framöver på RotoShelf och Ambient Shelf och se till att dessa blir etablerade på marknaden säger bolagets VD Håkan Sjölander”.

Bräcke 16/6 2010
Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

Rapporten för Kvartal 2 kommer att presenteras den 27/8 2010

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer