Enjoy Group AB (publ) patenterar ny revolutionerande produkt: Enjoy Optimal.

Sedan tidigare har Enjoy Group AB ett flertal patent som skyddar företagets produktidéer och produkter och skapar grund för framtida större intäkter till företaget. En av de produkter som Enjoy Group AB har patent på är RotoShelf som väsentligt minskar tiden för inlastning av produkter i en läskedryckskyl samtidigt som den ökar försäljningen eftersom produkterna alltid är frontade. Under våren och sommaren 2009 har av en av världens ledande tillverkare av läskedryck placerat ut ett väsentligt antal kylskåp med Enjoys RotoShelf kylskåpsinredning. Att en av världens ledande läskedrycks leverantörer placerar ut kylskåp med Enjoys RotoShelf visar att produkten till fullo uppfyller de krav man som köpare efterfrågar. Som köpare erhåller man:

1. Väsentligt lägre kostnad för inlastning eftersom en läskedryckskyl med RotoShelf fylls ca 4 gånger snabbare än en jämförbar kyl med vanliga hyllor.
2. Ökad försäljningen eftersom hyllan alltid är frontad och den läsk som säljs alltid är kall. (Se mer om RotoShelf på Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu)
För att ytterligare öka RotoShelf alla fördelar startades för ett år sedan ett projekt i Enjoy där målet var att ta fram en skräddarsydd serie av kylskåp som alla kunde ha RotoShelf där målsättningen var att kapaciteten i antalet flaskor skulle öka avsevärt.
Under hösten 2008 och våren 2009 har utveckling och produkt framtagning skett och i juni 2009 erhölls Patent-Pending på den utvecklade kylskåpsserien.
I samband med utvecklandet av Enjoy Optimal konstaterades att de kylskåp som i dag finns på marknaden alla har för lite kapacitet i förhållande till storlek.
Utvecklingen startades med att ta fram en skräddarsydd kyl för RotoShelf men det slutade med att Enjoy fått en kylskåpserie som helt kommer att revolutionera kylskåpsmarknaden.
De kylskåp som i dag finns på marknaden har en kompressor och ett kylsystem som sitter fast monterad i kylen vilket i sin tur innebär att ca 20 % av kylens försäljnings kapacitet försvinner. På de flesta kylskåp på marknaden sitter sedan ljusskylten med varumärket i en låda ovanför dörren och där försvinner ytterligare 10-15 % försäljningskapacitet.
Den nya serie av kylskåp: Enjoy Optimal som utvecklats och patenterats har en helt ny och överlägsen teknisk lösning som ökar kapaciteten mot konkurrerande produkter med 50-60%. Ett av de få argument vi hört mot RotoShelf är att antalet flaskor i kylen är färre än med fasta lutande hyllor, (ca 3-5%) med Enjoy Optimal är antalet varumärken som visas mot kunden samt antalet flaskor i kylen fler även i den jämförelsen.
Ett av de problem som finns idag är att när en kyl går sönder på exempelvis en bensinmack så får kylen inte lagas på plats eftersom öppen svetslåga inte får användas där. Kylen måste därför tömmas på varor och kylen måste transporteras till verkstad för lagning. Detta är ytterst kostsamt och ytterst tidskrävande.
Jämförelse
Den vanligaste enkeldörrskylen på marknaden är ca 2 meter hög och 60cm bred/djup. Den kyl på marknaden med dessa mått som har störst kapacitet har 5,66 släta standardhyllor med en total kapacitet på 230st 50cl PET flaskor.
Nedan följer en presentation av den nya patenterade kylen Enjoy Optimal 600 med lika yttermått som den i ovan beskrivna vanligaste kylen på marknaden.

Enjoy Optimal
I stället för att kylsystemet sitter fast monterat i kylen så är Enjoy Optimals kylsystem en egen kylenhet som sitter placerad på kylens baksida, kylenheten kan enkelt utan kylkunskap tas loss från kylen och ersättas med en utbytesenhet, på det sättet behöver en kyl vid service inte flyttas från exempelvis bensinmacken. Eftersom kylens hela innermått på det sättet blir helt fritt för inplacering av hyllor så ökar antalet flaskor i kylen väsentligt (50-60%). Servicetiden på plats på servicestället (butiken, kiosken o.s.v.) minskar och ingen förlorad försäljning sker eftersom kylen hela tiden står kvar i lokalen. I stället för att skicka en “dyr” kyltekniker till butiken kan en billigare servicetekniker utföra arbetet. Det är viktigt att observera att Enjoy Optimals kylskåps serie inte är djupare än jämförbara produkter på marknaden trots att kylkassetten sitter på kylens baksida.

Ljusskylten som på de flesta vanliga läskedryckskylskåp sitter fastmonterad ovanför dörren placeras i Enjoy Optimal i stället på dörren och då erhålls ytterligare kapacitet för produkter inne i kylen.

Fakta

Kylmått: 2 meter hög 60cm bred 64cm djup (marknadens vanligaste varumärkesdekorerade mått på en kyl med en dörr)
Antal flaskor 50cl Pet i:

(För tabell se bifogad fil)

Tabellen ovan visar att antalet flaskor i den nya patenterade Optimal kylen är väsentligt mycket större med vanliga hyllor och med fasta lutande hyllor, tabellen visar också att Enjoy Optimal med RotoShelf har minst lika stor kapacitet som en “standardkyl med raka hyllor” Tabellen visar också att antalet flaskor som frontas är många fler i Enjoy Optimal kylskåp.

Enjoy Optimal kommer att finnas i flera olika storlekar med samma grundkoncept: i dagsläget finns följande modeller framtagna:

* Enjoy Optimal BackBar (kylen placeras under en bardisk, den löstagbara kylkassetten sitter placerad på kylens ena sida i stället för bak på kylen) (höjd 87,6cm – bredd 93cm – djup 56cm)
* Enjoy Optimal 90 (höjd 87cm – bredd 60cm – djup 64cm)
* Enjoy Optimal 140 (höjd 140cm – bredd 60cm – djup 64cm)
* Enjoy Optimal 200 (höjd 200cm – bredd 60cm – djup 64cm)
* Enjoy Optimal 2000 SD* (höjd 2000mm – bredd 85cm – djup 75cm)
* Enjoy Optimal 2000 DD* (höjd 2000mm – bredd 85cm – djup 75cm)
SD = Enkel dörr
DD = Dubbel dörr

Enjoy Optimal modellerna 90, 140 och 200 är samma kyl men i olika höjd.
RotoShelf kommer att kunna installeras i samtliga Enjoy Optimal kylskåp. I restaurangbranschen har RotoShelf ännu inte lanserats men med Enjoy Optimal så ligger nu vägen öppen för RotoShelf även i den gigantiska världsmarknaden.
Utan tvekan är den nya patenterade tekniken med en lös utbytbar kylkassett som väsentligt ökar antalet flaskor i en kyl en revolution på marknaden.

Mässor

Enjoy Optimal med RotoShelf kommer att lanseras på två stycken mässor i Tyskland under hösten
München: 14-19 september
Köln: 10-14 oktober

I samband med dessa mässor kommer också Enjoys nya RotoShelf presenteras. Den nya RotoShelfen har bland annat flyttbar avdelare vilket ökar produktens användningsområden ytterligare.

Inom de närmaste dagarna kommer helt nya produktblad på samtliga produkter att visas på Enjoy Groups hemsida www.enjoygroup.eu bland dessa nya produktblad kommer produktblad med Enjoy Optimal att finnas. En presentation liknande som för Enjoy RotoShelf kommer att tas fram och lanseras på hemsidan inom kort. (Se Enjoys hemsida för RotoShelf presentationen)
Planen är att Enjoy Optimal kommer att lanseras på marknaden inför säsongen 2010.
Olika typer av kylmedia kommer att finnas tillgängligt i Enjoy Optimal konceptet.

VD Kommentar

“Enjoy Optimal i kombination med RotoShelf är de mest fantastiska produkter jag sett inom den här världen och jag längtar till att få visa detta koncept för våra kunder. Vi får nu en hel serie med skräddarsydda kylskåp för RotoShelf och i ett slag ökar möjligheterna för Enjoy dramatiskt. säger Enjoy Groups VD Håkan Sjölander”

För Enjoy Group AB
Håkan Sjölander
VD

Kort om Enjoy

Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design – utveckling tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO – SwingOut lösningar som innebär följande fördelar: o Minskar tiden för inplockning av varor o Eliminerar risken med utgående datum på produkterna (FIFO) o Ökar försäljningen eftersom produkterna alltid är frontade. För ytterligare information om Enjoy och våra produkter besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Läs mer