Enjoy Group AB (publ) Kommuniké från Årsstämma.

Måndagen den 24 maj 2010, hölls årsstämma i Enjoy Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

* Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.
* Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå till de ledamöter som är anställda i företaget, externa ledamöter besluta ersättas med ett basbelopp per år samt att styrelsens ordförande ersätts med två basbelopp per år. Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid.
* Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, varefter följande val genomfördes: Håkan Sjölander och Tobias Sjölander omväljs som ordinarie styrelseledamöter, Richard Bagge, Urban Sjöberg och Anders Lidén nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Anders Lidén väljs dessutom till ny styrelseordförande. Bolagets tidigare styrelseordförande som avsagt sig omval Bengt-Göran Persson väljs som styrelsesuppleant.

Bräcke 31/5 2010
Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Läs mer