Enjoy Group AB (publ) kommentar till Q1 rapport

Till styrelsen i Enjoy Group AB (publ) har kommit förfrågningar om bolaget planerar att genomföra en nyemission, svaret är att ingen nyemission är planerad.

Det skäl som anges i de förfrågningar som bolaget erhåller om en nyemission är förestående är bolagets likvida situation och styrelsen har därför beslutat avge följande information.

I den kvartalsrapport som bolaget redovisade den 20 april 2010 ser det olyckligtvis ut som om bolaget helt saknar likvida medel vilket inte är fallet. Enjoys ekonomi är pressad men det finns överhuvudtaget inga planer att genomföra någon nyemission.

Enjoy har en fakturakredit hos Handelsbanken som dagligen förändras allt eftersom försäljning sker och pengar kommer in samtidigt som skulder betalas och pengar lämnar kontot, de likvida medel som därefter fanns tillgängliga på kontot går ej utläsa i kvartalsrapporten Q1, i framtida rapport kommer de likvida medel som finns på detta konto att redovisas i sin helhet.

Den 30 juni 2010 har de teckningsoptioner bolaget har utställda lösen, om de teckningsoptionerna som ännu inte är lösta löses in i sin helhet kommer bolaget den 30 juni 2010 att tillföras 8 379 755 miljoner kronor (teckningsoptionernas lösen är 1 krona och ger en ny aktie). Fram till den 30 juni är bolagets likvida situation tuff men acceptabel. Om någon ägare av teckningsoptioner väljer att lösa in de ägda teckningsoptionerna tidigare är den 30 juni så stärker det naturligtvis bolagets kassa.

Bräcke 29/4 2010
Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer