Enjoy Group AB (publ) information teckningsläget per 090605 – Ny patenterad produkt – Huvudägare ökar i emissionen – Övrig Informa

Förlängning av emissionstiden I den pågående företrädesemissionen i Enjoy Group AB som förlängts från den 4 juni 2009 till den 18 juni 2009 har i dagsläget mer än två tredjedelar tecknats (hela emissionen är på 18 MSEK). Skälet till förlängning beror på två saker, dels hade vissa av våra aktieägare på grund av tekniskt fel inte erhållit prospektet i dess helhet och dels för att vissa av de större investerarna/ investmentbolagen påtalat att tiden för emissionen var i kortaste laget. Det har därför varit svårt för dem att genomlysa prospektet och klubba eventuellt investeringsbeslut i styrelsen i det egna bolaget (inga garantier har getts från dessa investerare men möjligheterna är stora att teckning sker varför styrelsen i Enjoy Group AB ansåg att det var skäligt att förlänga teckningstiden). I dagarna går ett brev ut till samtliga Aktieägare (direktregistrerade) så att alla får/fått samma information. Dessutom kommer möten hållas med några större investerare/investmentbolag i denna vecka samt i början av nästa vecka.

Erbjudandet
Erbjudandet är utformat som units, det vill säga som ett paket. Ett paket består av tio aktier à 90 öre. Dessutom får man för varje paket även fem optioner på att köpa fem nya aktier för 1 krona styck. Möjligheter att nyttja optionen, och köpa aktierna för 1 krona styck, är möjligt fram till och med den 30 juni 2010.

Rapport från utplacering av RotoShelf
Torsdagen den 4 juni placerades en 90 cm bred Klimasan dubbelkyl med glasdörr och RotoShelf på Innovations center för Europa hos en av världens största läskedryckstillverkare. Vid presentationen av produkten var tre chefer närvarande och fick en totalgenomgång av Enjoys patenterade RotoShelf. Vid en direkt fråga så sade man att man inte kunde utesluta att RotoShelf är en produkt som har stora möjligheter att bli en storsäljare i världen genom deras kanaler.

Ny produkt
Under hösten 2008 och våren 2009 har en ny serie av kylskåp tagits fram som är skräddarsydda för RotoShelf, kylskåpen har dessutom en helt ny grundlösning för kylsystemet och på mötet hos en av världens största läskedryckstillverkare presenterades produkterna för första gången. Den positiva reaktionen från de närvarande cheferna var enormt stor och en av dem sade att detta var den största innovation han någonsin sett. Produkterna är patenterade och prototyper finns framtagna. Tanken är att produkterna skall tillverkas tillsammans med vår samarbetspartner i Turkiet, Klimasan.

Huvudägare ökar i emissionen
Loxysoft som ägs av VD i Enjoy Group AB Håkan Sjölander samt Håkans son Tobias Sjölander, Björn Bylander och Martin Lundh har beslutat att öka i emissionen från de i prospektet angivna 4 MSEK till cirka 6,3 MSEK. Loxysoft tecknar därmed samtliga A + B teckningsrätterna i Telab Invest (ägt av Håkan och Tobias Sjölander) och Loxysoft samt alla A teckningsrätter från alla andra huvudägare förutom Jour Invest som tecknar dessa själva.

Försäljningen
Försäljningen i Enjoy Group AB är fortsatt positiv och i dagsläget större än någonsin.

Presentation av RotoShelf och SwingOut Ambient
www.enjoygroup.eu och på www.aktietorget.se finns nu presentations filmer för nerladdning/visning som informerar om dessa produkter och dess fördelar.

På uppdrag av styrelsen

Håkan Sjölander
VD
Enjoy Group AB

Kort om Enjoy
Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design – utveckling tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO – SwingOut lösningar som innebär följande fördelar: o Minskar tiden för inplockning av varor o Eliminerar risken med utgående datum på produkterna (FIFO) o Ökar försäljningen eftersom produkterna alltid är frontade. Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Enjoy Group AB (publ)
Pressmeddelande 2009.06.09

Läs mer