Enjoy Group AB (publ) Information gällande företrädesemission 2009.

Eftersom ett flertal personer kontaktat Enjoy och sagt att man har svårt att förstå erbjudandet i bolagets företrädesemission kommer här en förklaring. För att inget missförstånd skall ske så hänvisas i slutet på detta pressmeddelande till bolagets hemsida där det juridiska godkända prospektet finns för nerladdning.

Förklaring
För varje 4 aktier man äger i Enjoy får man köpa 10st nya aktier för 90 öre per styck (9 kr) samtidigt erhålls 5st vederlagsfria (gratis) teckningsoptioner som medför rätt att köpa 1st ny aktie för varje en av dessa från och med att teckningsoptionen registreras hos Bolagsverket (beräknas ske i slutet av juni 2009 till och med 30 juni 2010). Oavsett vad kursen är under denna tid så betalar man 1 sek för Enjoys aktie när man äger en teckningsoption under teckningstiden.

Räkneexempel, om man äger 1000 aktier:
” 1000 gamla aktier ger 1000 Uniträtter som ger rätten att teckna 250 Units à 9,00 SEK per styck.
” Varje Unit som kostar 9,00 kr består av 10 nya aktier och 5st (gratis) teckningsoptioner. Du har nu 1000 gamla aktier och 250 Units som i sin tur omvandlas till 2 500 nya aktier och 1 250 teckningsoptioner.
” Teckningsoptionerna är gratis.
” Kostnad = 2500 nya aktier (10st för 9,00 kr eller omräknat för 0,90 kr/st) = 2250 kr.
” Antal aktier efter detta köp = 1000st (gamla aktier) + 2500st (nya aktier) = 3500st aktier + 1250 teckningsoptioner. (se ovan)

På vår hemsida www.enjoygroup.eu finns prospektet för nerladdning med hänvisning till följande sidor:
Sidan 14: Erbjudandet i sammandrag
Sidan 16: Villkor för Teckningsoptionen i sammandrag

Kort om Enjoy
Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design – utveckling tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO – SwingOut lösningar som innebär följande fördelar: o Minskar tiden för inplockning av varor o Eliminerar risken med utgående datum på produkterna (FIFO) o Ökar försäljningen eftersom produkterna alltid är frontade. Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Läs mer