Enjoy Group AB (publ) har genomfört nyemission och publicerar här namnen på de nya ägarna.

Följande tre personer/ företag tecknade aktier i nyemissionen i Enjoy Group AB (publ)den 21/12 2009. Qualcon AB, Stockholm 278 000 B aktier Rickard Bagge, Stockholm 837 000 B aktier Jan Rask, Houston USA 2 785 000 B aktier

Totalt antal aktier i den riktad nyemission 3 900 000 B aktier till en aktiekurs av 0,90 kr per aktie (samma aktiekurs som vid nyemissionen hösten 2009),dock erhålls ej teckningsoptioner som vid den nyemissionen.
Samtidigt som den riktade nyemissionen genomfördes tecknade två av bolagets huvudägare delar av de tilldelade teckningsoptionerna för 1 kr styck: Loxysoft AB 500 000st och Investa AB 250 000st.
Totalt tillfördes Enjoy Group AB (Publ) 4 260 000kr före emissionskostnader

Antalet aktier kommer att öka med 3 900 000 aktier (nyemissionen) + 750 000 aktier (teckningsoptioner) till 30 934 510 aktier när emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket planeras ske i januari 2010.
“Enjoy får nu ekonomiska resurser att genomföra de marknadsinsatser som planerats utföras ensam och tillsammans med Klimasan vilket ger stora förutsättningar att få bolagets patenterade produkter etablerade på världsmarknaden kommenterar bolagets styrelse”.
För mer information kontakta:

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Kort om Enjoy
Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design – utveckling tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO – SwingOut lösningar som innebär följande fördelar: o Minskar tiden för inplockning av varor o Eliminerar risken med utgående datum på produkterna (FIFO) o Ökar försäljningen eftersom produkterna alltid är frontade. Besök gärna Enjoy’s hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr

Läs mer