Enjoy Group AB (publ) företrädesemission är nu genomförd

Enjoy tillförs genom emissionen cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader.

Enjoy Group AB (publ) företrädesemission är nu genomförd. Enjoy tillförs genom emissionen cirka 16,5 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen medför att antalet aktier kommer att öka med 18 284 510 aktier till 26 284 510 aktier när emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket planeras ske i juli 2009. I samband med att emissionen registreras hos Bolagsverket kommer BTU:s att ersättas med nyemitterade aktier och teckningsoptioner.

“Nu har vi fått kapital att realisera vårt investeringsprogram som vi har beskrivit i prospektet och berättat om på vilket är positivt. Jag är mycket glad över det engagemang som tidigare och nya aktieägare har visat.” Säger VD Håkan Sjölander i en kommentar.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)
Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Kort om Enjoy
Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design – utveckling tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO – SwingOut lösningar som innebär följande fördelar: o Minskar tiden för inplockning av varor o Eliminerar risken med utgående datum på produkterna (FIFO) o Ökar försäljningen eftersom produkterna alltid är frontade. Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.

Läs mer