Enjoy Group AB (publ) avbryter nyemissionen och söker alternativa lösningar

Styrelsen i Enjoy Group AB (publ) beslutade den 3 september 2008 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 30 juni 2008 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 000 000 aktier av serie B. Vid fulltecknande skulle emissionen tillföra Enjoy Group AB (publ) 20 MSEK före emissionskostnader. Bakgrunden till emissionen var att inhämta kapital för att kunna möjliggöra en fortsatt expansion av verksamheten.

Sedan styrelsens beslut om nyemission har det allmänna börsklimatet försämrats kraftigt. Stockholmsbörsens OMX30-index har sedan den 3 september 2008 fallit med mer än 30 procent. Intresset för deltagande i bolagets emission har varit mycket lågt och trots att styrelsen förlängde teckningstiden uppgick teckningsgraden enbart till några få procent per den 31 oktober 2008 vilket inte bedöms tillföra tillräckligt med kapital för att på lång sikt kunna leva upp till bolagets åtaganden och målsättningar.

Styrelsen har mot bakgrunden beskriven ovan beslutat att avbryta den pågående emissionen och istället söka efter industriella- eller finansiella investerare som kan tillföra bolaget ytterligare erforderligt kapital för den planerade expansionen samt kunskap för att möjliggöra denna. Styrelsen har för detta ändamål anlitat en finansiell rådgivare och processen har redan startats

Håkan Sjölander
VD
Enjoy Group AB

Kort om Enjoy
Enjoy är en Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor samt butiksinredning för den internationella marknaden. Enjoy har inom en fyraårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin och inredning för rationell hantering av matvaror i butiker. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och viss tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklings avdelning. Under 2008 kommer delar av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.

Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)

Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Läs mer