Enjoy Group AB (Publ) allmän information om läget i bolaget

Vid styrelsemöte i Enjoy Group AB den 15 juni 2010 beslutade styrelsen att pressmeddelanden avseende verksamheten i bolaget skall kommuniceras löpande också mellan varje kvartalsrapport helst i form av ett kortfattat PM.

Med facit i hand kan styrelsen i Enjoy konstatera att skriva pressmeddelanden tar tid och att det indirekt bara skapar arbete om man bara skriver för skrivandets skull, styrelsen kvarstår vid beslutet att information skall ske kontinuerligt men påpekar att det skall ske när viktig information finns att redovisa.

Flytt av produktion till Turkiet
Produktions lokaler i Bräcke ekar nu tomma vilket känns vemodigt men det beslut vi tog med att flytta produktionen till Klimasans fabriker i Turkiet är/var helt rätt och allt flyter på helt enligt planerna. Klimasan är nu igång med de första provproduktionerna av Enjoys impulskylskåp och vi ser fram emot att kunna rapportera bra försäljning när försäljningspriserna på produkterna nu kunnat korrigeras nedåt. I stället för att Enjoys organisation fått lägga ner stor del av arbetstiden på att marknadsföra dessa produkter finns nu hela Klimasans försäljningsorganisation som säljare av “våra” produkter.
Med flytten av produktionen till Turkiet minskade Enjoys kostnader avsevärt men också omsättningen kommer att minska eftersom vi nu inte får in omsättningssiffror i vår bokföring utan istället erhåller bolaget “bara” provision på försäljningen men då utan några kostnader för att sälja.

Patentstriden
Att dras in i en patentstrid är något som jag inte vill att någon skall behöva utstå, i vårt fall är det enormt mycket tid och kraft som går åt till att ta fram fakta och försvara något som vi själva anser att vi äger, att få patentintrång i en produkt man själv utvecklat och patenterat är som att få inbrott i det egna hemmet/sovrummet.
Styrelsen i Enjoy, våra samlade experter och våra advokater har inte minskat i tron på att vi har rätt på alla punkter och att bolaget kommer att vinna patentstriden.
Den summa vi stämde vår motpart på i första ansökan innefattade både Klimasans och Enjoys samlade förluster i form av kylskåp och RotoShelf inredningen men vi har förändrat vår ståndpunkt och nu börjar vi med att stämma dem för Enjoys förlorade intäkt på Klimasan kylskåp och på Enjoys RotoShelf för verksamhetsåret 2010. När målet vunnits kan Klimasan stämma motparten på de intäkter de förlorar på samma förlorade affärer. I detta första läge är det inte tagit något beslut på hur den delen kommer att hanteras, dock kommer alla summor att ökas ju längre patentstriden pågår och försäljningsintäkterna för Klimasan och Enjoy uteblir.
Måndagen den 18 oktober var den första rättegångsdagen i tingsrätten i Stockholm där parterna fick lägga fram fakta i målet. Datum för rättegång (huvudförhandling) bestämdes till den 11-14 april och att stora delar av rättegången kommer att ske bakom lykta dörrar, skälet till det är att det informeras en hel del priser o.s.v. som kan vara konkurrenshämmande för båda parterna om de kommer ut på marknaden.

Försäljningen
För att kunna fokusera på den huvudverksamhet och de patenterade produkter som har stora försäljningsintäkter i framtiden (RotoShelf och Ambient Shelf) så har bolaget överlåtit all försäljning utanför Sverige till Klimasan. För bolaget betyder det att vi istället för att ha en egen försäljningsorganisation med alla kostnader det medför så erhåller bolaget intäkter i form av provision.
Hösten i bolag som vårt, som har huvuddelen av försäljningen under våren och sommaren, är vikt för utveckling av produkter och offert inlämnande för nästkommande år.
Under hösten har Enjoy erhållit en större order på Klimasan kylskåp från en ny stor kund som kommer att levereras redan i januari vilket är ytterst glädjande.
Klimasan jobbar på med RotoShelf lanseringen på alla sina marknader och man erhåller positiva signaler som förhoppningsvis kommer att visa sig i form av provisioner i Enjoys framtida kvartalsrapporter. Exempelvis sålde Klimasan förra veckan 450st kylskåp med RotoShelf till en större kund i ett av våra nordiska grannländer.

RotoShelf i öppna större kylmöbler
Under våren och sommaren har ICA testat ett antal RotoShelf i en ny butiks idé man har. RotoShelf är då inmonterade i en stor öppen kylmöbel från Wica och de omdömen som erhållits är att RotoShelf fungerar fantastiskt bra. ICA har i oktober öppnat ännu en testbutik i Stockholm och även där monterades RotoShelf in i den stora öppna kylmöbeln.
I denna typ av öppna kylmöbler har både ICA och Wica konstaterat att RotoShelf är en fantastisk produkt som sparar pengar i form av minskad tid för påfyllning och ökar försäljningen eftersom hyllan alltid är frontad.
Dessa typer av stora öppna kylmöbler där RotoShelf kan användas finns i hela världen varför styrelsen i Enjoy anser att framtiden för RotoShelf i dessa typer av kylmöbler som ytterst goda.
Enjoys försäljningsorganisation kontaktar nu de stora leverantörerna på marknaden och erbjuder olika typer av samarbetsavtal vilket kommer att ge intäkter till bolaget i framtida resultatrapporter.

RotoShelf och AmbientShelf i butiksinredning
Som rapporterats om tidigare så har Enjoy haft ett flertal möten med ett av Europas största företag vad gäller tillverkning av butiksinredning för matvaror och deras intresse för dessa två patenterade produkter är väldigt stort. I ett möte för två veckor sedan med “hjärntrusten” för detta bolag så framlade man sin tro på att ca 50 % av alla varor i en butik kan vara aktuella för RotoShelf och/eller AmbientShelf.
Just nu sker utveckling av produkter som anpassas till det bolagets hyllsystem på Enjoys utvecklingsavdelning och inom någon vecka skall avtal förhandlas mellan företagen, styrelsen i Enjoy har enorm tro på detta samarbete.
RotoShelf och AmbientShelf har stor potential och för att täcka ytterligare marknader i världen så kommer andra multinationella butiksinrednings företag för matvaror att kontaktas.

Patentansökan inlämnad på ny revolutionerad produkt
I tidigare PM så har det poängterats att bolaget nu har patent och produkter så att det räcker vilket härmed får avfärdas.
När Enjoy fick ett patentintrång på RotoShelf så startades ett projekt att utveckla butiks – och kylskåpshyllor ytterligare en dimension och då ta fram en patenterad produkt som i princip skall vara omöjlig att gå förbi. Torsdagen den 14 oktober lämnade Enjoy in en patentansökan som enligt styrelsens uppfattning kommer att skapa revolution i kylskåp och butiksinredning och som uppfyller patentkravet. Enjoys nya patenterade produkt har alla förutsättningar i världen att säljas i stora mängder till ny och befintliga läskedryckskylskåp, i stora mängder till nyinstallationer och redan befintliga butiksinredningar samt till kylskåpsmöbler.
De samarbetspartners vi har i dagsläget på RotoShelf och AmbientShelf är alla otroligt imponerad av denna nya innovation och alla intrycket att man så snabbt som möjligt vill lansera denna nya innovation.
Styrelsen i Enjoy är rörande överens om att bolaget nu har nyckel till Pandoras ask i form av denna nya patenterade produkt och att detta kommer att revolutionera hanteringen av mat och läsk i butiker och restauranger runt om i världen.
Presentation av produkten kommer att ske så snart alla avtal är klara hos de hos de olika samarbetspartnerna vi förhandlar med.

VD Kommentar
Under den sista månaden har jag fått flera mail och påringningar där aktieägare klagat på att jag inte skriver om vad som händer och det enda jag gjort är att besvarat deras frågor med tystnad, jag kunde ju inte skriva att jag inte hade tid med annat än att jobba med en ny fantastisk produkt och att patentstriden tog all min övriga tid.
Vi har nu utvecklat en ny produkt och lämnat in patentansökan på en produkt som styrelsen i bolag tror enormt på, styrelsen är naturligtvis medveten om att en patentansökan är en patentansökan och att inget patent erhållits förrän det är godkänt av patentverket men med alla de undersökningar vi gjort med alla typer av experter så är styrelsen övertygad att vi kommer att erhålla patent på denna fantastiska innovation.
Jag är ytterst medveten om att jag massor av gånger skrivit att Enjoy är på gång och varje gång har jag vetat att RotoShelf och AmbientShelf är nyckeln till vår framgång och därvidlag har inget förändrats förrän nu när jag sitter här och skriver detta nyhetsbrev i form av ett PM och vet att vi lämnat in ett patent på en produkt som alla butiker och restauranger i hela världen enligt mig kommer att vilja ha så kan jag inte annat än att känna glädje och stolthet och jag gläder mig till den dagen när vår nya fantastiska patenterade innovation skall lanseras säger VD Håkan Sjölander.
PS: En gång skrev jag i VD kommentaren i ett PM “mina aktier är inte till salu” jag fick då flera påpekanden att så skriver man inte i ett PM och det kan jag hålla med på om man är VD i ett börsnoterat företag där man själv inte är en del av utvecklingen och huvudägare i bolaget. I mitt fall är jag största ägaren och en del i alla de produkter vi utvecklat och patenterat så därför skriver jag trots alla påpekanden om att så gör man inte, mina aktier är inte till salu. DS

Rapporten för tredje kvartalet 2010 kommer att presenteras 30/11 2010.

Bräcke 28/10 2010
Styrelsen i Enjoy Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer