Enjoy Group AB Pressmeddelande 2011-11-04

Styrelsen i Investa Företagskapital AB, delägare i Enjoy, har vid sitt senaste sammanträde antagit nya regler rörande anställdas möjligheter att äga aktier i portföljbolag. Investa följer därvid huvudägaren Industrifondens policy, som innebär, att för att undvika alla tänkbara intressekonflikter , inte tillåta sådant ägande.

För att efterfölja den nya policyn har Enjoys ordförande, Anders Lidén, tillika VD i Investa Företagskapital AB, beslutat sälja sitt innehav i Enjoy Group AB (28 300 st B aktier) vilket skett i två poster den 1 och 2 november. Det förändrar i övrigt inget för bolaget, utan Anders Lidén fortsätter som styrelseordförande i Enjoy Group AB.

Styrelsen i Enjoy kan bara beklaga att försäljningen skett 1 och 2 november, eftersom Q3 resultatet skall presenteras den 30/11 skulle dessa aktier sålts senast den 31/10 eller efter den 30/11.

Insider köp av aktier

Enjoy Groups AB nye Market manager Jens Nisu köpte den 31/10 2011 3 125 st B aktier i företaget.

Bräcke den 2011.11.04

Håkan Sjölander
VD
Enjoy Group AB

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander +46 70 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoygroup.eu

För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer