Enjoy Group AB förbereder nyemission

Hösten 2008 stoppade styrelsen i Enjoy den då tänkta nyemissionen några dagar innan slutdatum eftersom man upplevde att emissionen inte skulle komma att tecknas i tillräckligt hög grad. Skälen till att bolaget inte lyckades med emissionen var flera. Ett av dem var att den startade samtidigt som världen drabbades av den största finansiella krisen på många år. Andra skäl var att villkoren för våra publika ägare var för dåliga, och att vi huvudägare med 70 % av bolagets aktier inte starkt nog visade vår tro på bolaget.

Styrelsen förbereder nu en alternativ nyemission, där huvudägarna klart kommer att visa sin tro på bolaget och de starka patent och produkter bolaget har.

Information om nyemissionen samt villkor för denna kommer att presenteras så snart alla pusselbitar är på plats.

För att råda bot på bolagets likviditetsproblem har Almi gett företaget ett lån, samtidigt som en av huvudägarna förskotterat in flera miljoner i aktieägaretillskott. Det senare tillskottet avses användas för teckning i den nya emissionen.

Styrelsen och koncernledningen har en stark tro på att bolagets patenterade produkter RotoShelf och SwingOut Ambient kommer att ge stora intäkter till företaget i framtiden. Under tiden 15 mars till och med semestern kommer en av världens ledande läskedrycksföretag att placera ut upp emot 1000 stycken 90 cm breda “läskedryckskylskåp” med RotoShelf på den svenska marknaden. För Enjoy innebär det att man får ca 1000 budbärare av den patenterade RotoShelf, vilket förväntas ge framtida försäljning även utanför Sverige.

Samma stora läskedryckstillverkare har också beställt flera hundra exemplar av samma kylskåpsmodell med Enjoys patenterade RotoShelf för test i ett av Europas större länder (mer information kommer om den ordern så snart alla datum för leverans är klara).

När det gäller Enjoys patenterade SwingOut Ambient för kolonialvaror i butik, så kommer provsektioner att levereras till flera aktörer på marknaden innan mars månads utgång. Tillsammans med samarbetspartnern Elbe har Enjoy haft ett flertal möten med företrädare för de ledande aktörerna inom svensk mathandel. Alla har varit rörande överens om att detta är framtidens produkt vad gäller butiksinredning med världen som marknad.

Den 31/1 2009 avslutade Hans Hanses sin tjänst som VD i dotterbolaget Enjoy Sales. Tills vidare kommer Håkan Sjölander att vara VD i både moderbolaget Enjoy Group AB och i dotterbolaget Enjoy Sales AB. Hans har under tiden som VD minskat bolagets kostnader dramatiskt samt effektiviserat hela organisationen.

– Vi för och har fortlöpande fört förberedande positiva diskussioner med flera intressenter som avser att garanterar emission helt eller delvis. Vi har huvudägare som via egen insats i emissionen visar att man tror på framtiden. Vi kommer att ha villkor i emissionen som kommer att attraherar både nya och gamla aktieägare. Allt detta tillsammans med vår försäljning av RotoShelf och SwingOut Ambient till strategiska kunder stärker mig i min tro på att bolaget får in det kapital som behövs för framtida satsningar mot framgång med världen som marknad, säger Håkan Sjölander, VD i Enjoy Group.

Håkan Sjölander
VD
Enjoy Group AB

Kort om Enjoy
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor samt butiksinredning för den internationella marknaden. Bolaget har under en fyraårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin och inredning för rationell hantering av matvaror i butiker. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och viss tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är noterat på den turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på AktieTorget.

Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr.

För mer information kontakta:
Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)

Telefon: 070 59 444 69
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se

Läs mer