EasyFills produkter till Obs (COOP) i Norge

Livsmedelsbutikskedjan COOP i Norge har beslutat att EasyFills produkt TurnLoader Multideck ska vara standard på nya kyldiskar inom vissa kategorier hos Obs.

Styrelsen för butikskedjan har idag tagit ett beslut om att EasyFills produkt TurnLoader för kyldiskar skall vara standard på nya kyldiskar inom vissa kategorier hos Obs.

Obs (COOP) i Norge har noga utvärderat TurnLoader i tre butiker under de senaste sex månaderna och visat upp enastående resultat i besparing av personalkostnader på upp till 60%.

Beslutet gäller EasyFills lösningar för kyldiskar men kedjan utvärderar även TurnLoader Ambient som ersättning till traditionella butikshyllor för utvalda produktkategorier.
Utrullning till Obs ska nu planeras och budgeteras för 2022 för att kunna genomföras rationellt och effektivt. Exakt antal enheter är ännu inte bekräftat. Utrullning kommer att ske som nyinstallationer och det värderas eventuell retrofit (eftermontering) på existerande kyldiskar utvärderas.

COOP Norge har ca 900 butiker och ca 30% marknadsandel på den norska marknaden.
Kedjan har följande format; Obs, Extra, Mega, Prix och Matkroken. Man driver dessutom Obs Bygg och Coop Byggmix.
Utvärderingen har genomförts i tätt samarbete med COOP Obs.

Kommentar från Tore Westrum, Leder Kontinuerlig Forbedring Obs
”Etter å ha testet EasyFills produkt Turnloader og Ambient på tre varehus har vi sett at tidsbesparelsen er såpass høy at den bærer ROI alene. I tillegg kommer både en eventuell salgsvekst samt besparelser i svinn til å gjøre caset enda bedre når normale sammenligningstall er tilbake etter pandemien. Vi har stor tro på å spare tid gjennom smarte løsninger i våre varehus slik at vi kan bruke tiden vi sparer på å skape bedre kundeopplevelser fremover.”

Kommentar från Jens Lidén, tf VD EasyFill
Detta är resultatet av ett långsiktigt och väl genomfört test av Coop och vi gläder oss verkligen över beslutet och ser med tillförsikt fram emot att påbörja planeringen av den kommande utrullningen. Vi hoppas och tror att det vi nu ser hända i Obs-formatet också ska tas vidare till övriga format i Coop-kedjan inom kort.

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-24 18:37 CET.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) TurnLoader som standard hos Obs (Coop) i Norge 2021-06-24