EasyFills AB (publ.) tecknar nytt distributionsavtal.

EasyFill AB har tecknat ytterligare ett distributionsavtal med en kylskåpstillverkare. Denna gång spanska Efficold.

Den 18:e oktober signerades ett samarbetsavtal mellan EasyFill och kylskåpstillverkaren Efficold som, med huvudkontor i södra Spanien, agerar på den Europeiska marknaden.

Avtalet innebär att Efficold får rätt att distribuera RotoShelf till sina befintliga och nya kunder. Avtalet, liksom tidigare avtal, innehåller en licensdel då EasyFill erbjuder Efficold att själva tillverka ståldelarna till RotoShelf.

Efficold har för avsikt att utveckla en helt ny kylskåpsmodell, specifikt anpassad för RotoShelf, och detta kommer att ske i nära samarbete mellan båda parters utvecklingsavdelningar för att hitta en så optimal lösning som möjligt. Utvecklingen påbörjades omgående då avtalet var underskrivet.

Kommentar från Efficolds VD Manuel Pastor:

”For us this cooperation is very important in order to be able to offer customers added value to the coolers that we are selling”.

Kommentar från Marknadschefen:

Vi är glada att kunna presentera ytterligare ett samarbetsavtal med en stor Europeisk tillverkare av kylskåp. Detta visar oss att marknaden mognar och tillverkarna inser att varumärken och butiker som köper kylskåp vill ha EasyFills produkter. Vi ser fram emot ett fruktsamt samarbete!

Jens Nisu

20 september 2016

Sollentuna

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                         Jens Nisu                         
CEO                                           Marketing Director           
+46 70 59 444 69                      +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se        jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer