EasyFills AB (publ.) tecknar nya distributionsavtal.

EasyFill AB har tecknat ytterligare distributionsavtal med återförsäljarpartners. Denna gång Svenska HL-Display, Israeliska B-Smart retail samt Ungerska Cooltech.

EasyFill fortsätter att bygga ett internationellt nätverk av partners för distribution av Bolagets produkter. Att föra ut bolagets smarta hyllösningar på marknaden i större skala kräver närvaro på butiksnivå och av den anledning arbetar bolaget intensivt med att söka nya partners. Nedanstående är samarbetspartners med underskrivna avtal och Bolaget för diskussioner med ytterligare potentiella återförsäljare.

HL-display:

Under 2016 påbörjades diskussionerna om ett samarbete mellan Svenska HL Display och EasyFill och nu kan ett undertecknat avtal presenteras.

HL Display har sedan starten 1954 utvecklat och marknadsfört lösningar för pris- och butikskommunikation samt varuexponering för detaljhandeln. Idag opererar HL Display i 50 länder via egna säljbolag samt Partners. Huvudmarknader är Sverige, Frankrike och Storbritannien.

EasyFills produkter blir ett komplement till HL Displays existerande produktportfölj och redan innan avtalet signerats har tre testordrar mottagits varav en levererats och installerats i butik i Paris. Värdet på ordrarna publiceras ej enligt önskemål från HL display.

Kommentar från HL Displays Marknadschef Peder Clason:

För HL Display är samarbetet med EasyFill spännande eftersom deras produktportfölj kompletterar vår egen. Vårt kundlöfte är att erbjuda lösningar som skapar en bättre butiksupplevelse för slutkund, och som hjälper butiksägare att driva merförsäljning, sänka kostnader samt reducera svinn.


B-Smart:

Israeliska B-smart är ett företag som är verksamt mot detaljhandeln under ca 30 år och man gör allt från butikslayout till konstruktion och kylteknik. Man har ett nära samarbete med Italienska Arneg och man är godkänd leverantör till samtliga större livsmedelsbutikskedjor i landet.

EasyFill kommer nu att skicka prover till B-smart så de kan bygga upp ett visningsrum för att fysiskt kunna visa bolagets produkter till kunderna.

CoolTech:

CoolTechs verksamhet är kommersiell kylteknik och man har 15 egna montörer och ingår i ett landsomfattande servicenätverk med totalt 50 installatörer. Det Ungerska Företaget har avtal med internationellt välkända aktörer som Spar, Auchan, Aldi och Lidl samt flertalet lokala kedjor både livsmedelsbutiker och bensinstationskedjor.

EasyFill kommer även att skicka prover till Cooltech så att de ska kunna visa EasyFills produkter till sina kunder.


Kommentar från VD Håkan Sjölander:

Att teckna ett avtal med HL Display känns helt fantastiskt, och nu kommer dessa säljare på sina kundbesök också presentera och sälja EasyFills patenterade produkter. För mig har HL alltid varit en favorit och otaliga är de gånger jag varit på deras hemsida och tittat på produkter och nu är vi en del i deras sortiment.

Övriga nya partners ger oss en bredd på marknader som är förhållandevis små men summan av vårt nätverk gör det till en kraft att räkna med på marknaden.

Håkan Sjölander

17 maj 2017

Bräcke 


Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017.


Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer