EasyFills AB (publ.) – Marknadsinformation 16 mars  2017.

Härmed meddelar EasyFill att ett nyhetsbrev om Ebeco affären, bolagets initiativ om ”For a healthier planet”, information om butiksmässan i Madrid och EuroShop i Düsseldorf nu finns publicerad på EasyFills hemsida. www.easyfill.se

Hereby announces that EasyFill just publish a newsletter about Ebeco deal, the company’s initiative for “We Support a Healthier Planet” information shop fair in Madrid and EuroShop in Düsseldorf are now published on EasyFills website. www.easyfill.se

Right now only in Swedish. An English version will be published as soon its ready

VD kommentar

Läs och njut, grattis till oss EasyFill aktieägare

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                     
CEO                                                          Marketing Director                     
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer