EasyFills AB (publ.) – information gällande byte av handelsplats.

Ledningen för EasyFill AB har beslutat att skjuta på det planerade bytet av handelsplats från Aktietorget till Nasdaq First North.

Bytet av handelsplats för Bolagets aktier från Aktietorget till Nasdaq First North har senarelagts tills efter den företrädesemission som bolaget planerar är genomförd.

Bolaget återkommer vid ett senare tillfälle med datum då listbytet ska vara genomfört.

Bräcke

13 oktober 2016

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                     
CEO                                                          Marketing Director                     
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                     jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer