EasyFills AB (publ.) Första order till butik i Finland

EasyFill AB har tagit en strategiskt viktig order på Bolagets roterande hyllsystem till en finländsk butikskedja. Ordern omfattar drygt 20 sektioner av RotoShelf 1250/2 till kyldiskar.

Ordern är den första i sitt slag på den finländska marknaden och är strategiskt viktig då kunden är K-market, en del av Kesko, en av Finlands största retailkedjor.

Ordervärdet är ca 22 000 euro och avser leveranser till en första butik i centrala Helsingfors.


Kommentar från CMO Jens Nisu:

Vi är glada att kunna presentera denna första order till K-markt i Finland. Den fleråriga erfarenhet av marknaden och det kontaktnät som vår nordiska försäljningschef Tommy Seger, har, är det som varit avgörande att vi fått denna order, då endaste ett fåtal RotoShelf placerats på den finska marknaden tidigare och då i kommersiella kylskåp.

Att nu kunna ta detta första steg för bredare etablering hos butiksledet i Finland är ett steg i rätt riktning och förhoppningsvis det första av flera.

12 juni 2017

Sollentuna


Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juni 2017.


Jens Nisu
CMO
+46 70 660 5882
jens.nisu@easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer