EasyFills AB (publ.) anställer nordisk försäljningschef.

Med början den 1 oktober 2016 påbörjar Tommy Seger, tidigare Frigoglass, sin anställning som Nordisk försäljningschef på EasyFill AB.

Som en del i den offensiva satsningen som Bolaget genomför har Tommy Seger anställts som försäljningschef med ansvar för den Nordiska marknaden.

Tommy kommer närmast från kylskåpstillverkaren Frigoglass där han haft olika positioner under de 12 år han varit anställd. Han har under de senaste åren ansvarat för olika nordiska länder och Baltikum. Innan dess arbetade Tommy på Carlsberg/Falcon och således har han genuin erfarenhet från branschen.

Tommy kommer att ha sin bas på Bolagets kontor i Sollentuna och har uppdraget att utveckla EasyFill och Enjoy Sales affär i Norden mot butiksledet och varuleverantörer.

EasyFill har god kännedom om Tommys kunskaper, styrkor och färdigheter tack vare det fleråriga, nära och mycket väl fungerande, samarbetet mellan Tommy och EasyFills dotterbolag Enjoy Sales AB och ser Tommy som en klar förstärkning på Bolagets hemmamarknad.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                         Jens Nisu                         
CEO                                           Marketing Director           
+46 70 59 444 69                      +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se        jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer