EasyFills AB (publ.) 556653-2924 – Information angående byte av handelsplats.

Den 31/5 2016 informerade EasyFill att bolaget hade för avsikt att flytta från Aktietorget till First North, här kommer nu en förklaring om vad som händer.

Huvudskälet till flytten är/var att EasyFill startade EasyFill America i Fort Worth Texas och ledningen i EasyFill upplevde att namnet Nasdaq låter mer förtroende ingivande i USA än Aktietorget vilket säkert är sant. Nu har bolaget i USA funnits i snart ett år och ledningen i Marco Company som i Joint Venture äger 50% av EasyFill America och som driver vårt amerikanska bolag upplever att det viktigaste är att vara ett noterat bolag än var man är noterad.

EasyFill är ett mindre företag med kraftig tillväxt runt om i världen och att byta handelsplats tar resurser, att bolaget nu avser förvärva Ebeco Koncernen gör att det prospekt vi tagit fram för listbyte åter måste revideras.

Av ovanstående skäl har ledningen i EasyFill beslutat att avvakta på obestämd tid med flytten från Aktietorget till First North.

VD kommentar

Att inte listbytet blir av just nu känns både bra och dåligt, bra därför att vi måste konstatera oss på försäljning runt om i världen, dåligt eftersom vi lagt resurser och inte kom i mål.

Med allt som händer nu kan listbytet vara fel, Aktietorget fungerar väldigt bra och min uppfattning är att kvaliteten och därmed ryktet om Aktietorget förbättrats avsevärt framförallt det senast året och jag blir mer och mer osäker på att First North är bättre.

Om allt går som jag vill kan ju en flytt till Nasdaq på en reglerad marknad vara ett bättre alternativ men dylik flytt är vi inte klara för ännu.

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer