EasyFill AB:s (publ) Årsstämma den 28 maj kommer att sändas live på nätet

Aktieägarna i EasyFill AB (publ) org.nr 556653–2924 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Sollentunavägen 135 i Sollentuna. I samband med årsstämman bjuds på enklare mat och dryck. 

Årsstämman kommer att sändas live på Youtube

Årsstämman kommer att sändas på Youtube och filmas av Aloq webbyrå från Östersund, information på vilken adress som årsstämman sänds kommer att publiceras så snart adressen från Youtube är klar

Alla aktieägare är välkomna

Det står nu klart att den nyss avslutade företrädesemissionen inte kommer hinna registreras innan avstämningsdagen, främst beroende på sena likvider.

Styrelsens förslag är att låta alla de som tecknat sig i företrädesemissionen men som ännu inte fått sina BTA omvandlade till B aktier innan avstämningsdagen få närvara på årsstämman utan rösträtt givet att stämman godkänner detta. Ange det i din anmälan.

På årsstämman kommer förutom sedvanliga/lagstadgade ärenden på årsstämma också ske information om bolagets verksamhet av:

Håkan Sjölander VD EasyFill

Jens Nisu, marknadschef EasyFill

Oliver Eischeid försäljningschef EasyFill

Förutom ovanstående kommer följande finnas på plats representerande företaget:

Richard Bagge, styrelseordförande

Tobias Sjölander, ledamot

Urban Sjöberg, ledamot och VD i Enjoy Sales

Torbjörn Petersson, på förslag till att väljas in i styrelsen

James Gray, Ekonomichef

Henning Bersagel, Teknisk chef och produktägare Ebeco produkter

Andrea Slimáková, VD Ebeco Slovakien

Peter Boda, Teknisk chef, utvecklingschef Slovakien

Mikael Åsved, Produktägare EasyFill produkter

Jussi Niemetz, Key account manager HL Display

Kompletta handlingarna för årsstämman finns att hämta på nedanstående länk:

https://www.easyfillcorporate.com/kallelse-till-arsstamma-i-easyfill-ab-publ-2/ 

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com


Kort om EasyFill Group

EasyFill:

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

Enjoy Sales:

Det till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB är Sveriges ledande leverantör av läskedryckskylskåp till livsmedelsbutiker, restauranger, kiosker, besinstationer o.s.v. Bolaget har sin bas i Bräcke (Jämtland) och levererar årligen ca 6000 kylskåp till ett värde av ca 40 miljoner.

Ebeco:

På den till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Ebeco Nizna (Slovakien) utvecklas och tillverkas EasyFills produkter i företagets egenägda fabrikslokaler.

På fabriken i Nizna utvecklas dessutom släpvagnar som säljs runt om i Europa. 

EasyFill koncernens bolagsstruktur:

EasyFill AB (publ) moderbolag (Bräcke, Jämtland).
Sälj- och marknadsavdelning (Sollentuna).

EasyFill GmbH (Köln, Tyskland). 

EasyFill Soutern Africa (Kapstaden, Sydafrika). 50% ägt företag med Shelter Trading, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

EasyFill America (Fort Worth Texas, USA). 50% ägt företag med Marco Company, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

Ebeco A/S (Oslo, Norge).

Ebeco SRO (Nizna, Slovakien) fabrik och utveckling.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Information om årsstämma 28 maj