EasyFill AB (publ) välkomnar till webbsändning och informationsmöte Företrädesemission 2023

EasyFill AB (publ) offentliggjorde den 5 september 2023 ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 11 september till 25 september 2023. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 23,7 MSEK före emissionskostnader.

EasyFill genomför informationsmöte angående Företrädesemissionen. Presentationen sker på svenska och det kommer att finnas möjlighet att skicka in frågor direkt under sändningen.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det Informationsmemorandum som upprättats av Bolaget. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på www.easyfillcorporate.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Informationsmöte via Teams 19 september, klockan 19:00

Datum: 20230919
Tid: 19:00 (CET)

Anmälan sker på www.easyfillcorporate.com/emission-info-2

Dokument

Informationsmemorandum
www.easyfillcorporate.com/wp-content/uploads/2023/09/Informationsmemorandum-2023.pdf

Teaser – Företrädesemission 2023
www.easyfillcorporate.com/wp-content/uploads/2023/09/Teaser-Foretradesemission-2023.pdf

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Pressrelease Inbjudan Informationsmöte Företrädesemission 20230915